Filtri ˆ

Vjesnikova novinska dokumentacija

Nekoliko registratora s novinskim člancima iz tematskog područja Kultura. Dio članaka odnosi se na cenzorske prakse na različitim područjima umjetničke produkcije i informiranja: književnost, kazalište, film, novine i časopisi. (HR-HDA-2031. Vjesnik. 2.1. Vjesnikova novinska dokumentacija, Kultura) (2017-02-22).  Vjesnikov neboder, Zagreb, Slavonska avenija 4, izgrađen 1972. godine. Zbirka Vjesnikova novinska dokumentacija tu je bila smještena do 2007. godine, kada je organizacijski pripojena Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji (HINA). Primjer izvornog omota i naziva tematskih odrednica prema kojima su novinski članci grupirani. U osnovnom tematskom području Kultura, temi Književnost, jedna od podtema je Književnost i politika. Unutar nje, oblikovano je više nižih tematskih odrednica, a među njima i: odnos Saveza komunista Jugoslavije prema književnosti, ideološki sporne knjige i publikacije te zabrane knjiga i publikacija (HR-HDA-2031. Vjesnik. 2.1. Vjesnikova novinska dokumentacija, registrator KUL 47) (2017-02-08). Izvorni omot s novinskim člancimaprikupljenim i grupiranim u tematsku odrednicuKazalište – politika (političke zabrane).To je jedna od nižih odrednica u temi Kazalište – Jugoslavija, u osnovnom tematskom području Kultura (HR-HDA-2031. Vjesnik. 2.1. Vjesnikova novinska dokumentacija, registrator KUL 210) (2017-02-14).

Vjesnikova novinska dokumentacija je zbirka stvarana u Vjesniku od 1964. do 2006. godine. Sadrži oko 12 milijuna novinskih isječaka, organiziranih u 6 000 tema i 60 000 dosjea osoba. Dokumentira, uz ostalo, različite oblike kulture neslaganja u bivšoj Jugoslaviji, ali i drugim komunističkim državama u Europi i svijetu.

Lokacija

Jezici

 • engleski
 • francuski
 • hrvatski
 • njemački
 • slovenski
 • srpski
 • talijanski

Naziv zbirke 

 • HR-HDA-2031. Vjesnik. Vjesnikova novinska dokumentacija

Povijest zbirke i kulturne aktivnosti

Opis sadržaja

Sadržaj

 • publikacije (knjige, novine, članci, novinski isječci): 1000-

Datum osnivanja

 • 1964

Mjesto osnivanja

Sakupljači

Vrsta  pristupa

 • potpuno otvoren za javnost

Autor ove stranice

Bibliografija

1)      Balun, Kristina. 2014. „Zlatni rudnik novinskih isječaka uskoro dostupan i u digitalnom obliku?“. Global novine – issuu, 20. svibnja. Pristup ostvaren 14. veljače 2017. https://issuu.com/globalnovine/docs/global_broj_1/5

 

2)      Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo. „Nagrada Miko Tripalo za 2005. godinu“. Pristup ostvaren 20. veljače 2017. http://tripalo.hr/aktivnosti/godisnja-nagrada/nagrada-za-doprinos-razvoju-demokracije-i-slobode-medija-za-2005-godinu/.

 

3)      Državni ured za reviziju. 2003. „Izvješće o obavljenoj reviziji pretvorbe i privatizacije Vjesnik, Zagreb (Državni ured za reviziju, Zagreb, studeni 2003.)“. Pristup ostvaren 20. veljače 2017.

http://www.revizija.hr/izvjesca/2007/revizije-pretvorbe-i-privatizacije/850-vjesnik-zagreb.pdf.

 

4)      Filmski leksikon Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža. 2008. „2W.R. Misterije organizma“. Pristup ostvaren 20. veljače 2017. http://film.lzmk.hr/clanak.aspx?id=2028

 

5)      Grčar, Ivica. 2006. „Vjesnik daruje novinsku dokumentaciju Državnom arhivu“. Lider.media, 6. veljače. Pristup ostvaren 14. veljače 2017. https://lider.media/arhiva/1297/.

 

6)      Habek, Miroslav Edvin. 2015. Pad kuće Vjesnik. Zagreb: Edicije Božičević.

 

7)      Hanžeković, Maja i Tomljanović Maria. 2014. „Potrošili 18 milijuna kuna za digitalizaciju Vjesnikove arhive koja još nije ni započela!“. Pressedan.hr, 2. svibnja. Pristup ostvaren 14. veljače 2017. http://pressedan.unin.hr/imali-su-na-raspolaganju-18-milijuna-kuna-za-digitalizaciju-a-vjesnikova-arhiva-i-dalje-propada.html.

 

8)      Hina. Pristup ostvaren 22. srpnja 2017. https://www.hina.hr/.

 

9)      Hodonj, Željko i Žaja Lana. 2007. „Mediji i demokracija: baza podataka, dubinsko pretraživanje, izravni pristup – digitalizacija novinskog arhiva i organizacija znanja u bazu podataka“. U: 1. međunarodna znanstvena konferencija „The Future ofInformationSciences (INFuture 2007): DigitalInformationandheritage: zbornik radova, uredili Sanja Seljan i Hrvoje Stančić, 227-242. Zagreb: Odsjek za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. http://hnk.ffzg.hr/bibl/InFuture2007/identity.html.

 

10)  Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. „Matvejević, Predrag“. Pristup ostvaren 22. srpnja 2017. http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=39532.

 

11)   Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. „Vjesnik u srijedu“. Pristup ostvaren 22. srpnja 2017. http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=64990.

 

12)  Hrvatski državni arhiv. 2013. „Popis Vjesnikova novinska dokumentacija 1964-2006“. Pristup ostvaren 14. veljače 2017.

http://arhinetmaster.arhiv.hr/_Generated/Pages/ObavijesnaPomagala.BasicDetails.aspx?ItemId=6536.

 

13)  Hrvatski helsinški odbor za ljudska prava. 2010. Pristup ostvaren 20. veljače 2017. http://www.hho.hr/nagrade-2/2010-2/.

 

14)  Hrvatski sabor.2007.„Izvješće o stanju u društvima Vjesnik d.d. i Vjesnik-Naklada d.o.o. Pregled uređivačke politike lista Vjesnik (Vjesnik d.d., 2006.)“. Pristup ostvaren 14. veljače 2017. http://www.sabor.hr/Default.aspx?art=8426&sec=1027.

 

15)  Krivični zakon SFRJ, Službeni list SFRJ, br. 44, 1976. 

 

16)  Krivični zakonik, Službeni list FNRJ, br. 13 i 19, 1951.

 

17)  Leaković, Karolina. 2016. „Državni-javni-zajednički: politekonomski okvir za medije u tranziciji. Slučaj Vjesnik“. Diplomski rad, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

 

18)  Luketić, Katarina. 2017. „Po čemu ćemo pamtiti velikog Predraga Matvejevića“. Tportal.hr. 3. veljače. Pristup ostvaren 22. srpnja 2017. https://www.tportal.hr/kultura/clanak/po-cemu-cemo-pamtiti-velikog-predraga-matvejevica-20170203.    

 

19)   Lopusina.com. „Marko Lopušina. Biografija“. Pristup ostvaren 22. srpnja 2017. https://www.lopusina.com/biografija/.

 

20)  Nacional.hr. 2005. „Božo Novak – kroničar hrvatskog novinarstva“, 7. lipnja. Pristup ostvaren 20. veljače 2017. http://arhiva.nacional.hr/clanak/18653/bozo-novak-kronicar-hrvatskog-novinarstva.

 

21)  Narodne novine - službeni list Republike Hrvatske. 2013. „Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 3/2013. Lista zaštićenih kulturnih dobara“. Pristup ostvaren 14. veljače 2017.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_10_126_2742.html

 

22)  Nostalgija zanimljivosti. „Crni talas i cenzura (zabranjeni filmovi)“. Pristup ostvaren 20. veljače 2017.https://nostalgijazanimljivosti.blogspot.hr/2015/01/crni-talas-i-cenzura-zabranjeni-filmovi.html.

 

23)  Novak, Božidar. 2005. Hrvatsko novinarstvo u 20. stoljeću. Zagreb: Golden marketing-Tehnička knjiga.

 

24)  Paparella, Saša. 2012. „Vjesnik i Nacional su propali, možemo li spasiti njihove arhive?“. Poslovni.hr, 28. rujna. Pristup ostvaren 14. veljače 2017.  http://www.poslovni.hr/hrvatska/vjesnik-i-nacional-su-propali-mozemo-li-spasiti-njihove-arhive-217153

 

25)  Paparella, Saša. 2013. „Država spasila oba Vjesnikova arhiva, a za 100.000 kuna kupuje i brend Vjesnik“. Poslovni.hr, 27. svibnja. Pristup ostvaren 14. veljače 2017.  http://www.poslovni.hr/marketing-i-mediji/drzava-spasila-oba-vjesnikova-arhiva-a-za-100000-kuna-kupuje-i-brend-vjesnik-242284.   

 

26)   Pilsel, Drago. 2014. „Predrag Matvejević: 'Nacionalnost postaje važnijom od humanosti'“. Autograf.hr, 11. siječnja. Pristup ostvaren 22. srpnja 2017. http://www.autograf.hr/predrag-matvejevic-nacionalnost-postaje-vaznijom-od-humanosti/

  

27)  Piteša, Adriana. 2013. „Vjesnikova arhiva. Kako je stvarana i zamalo uništena grandiozna zbirka novinskih članaka i fotografija“. Jutarnji.hr, 8. lipnja. Pristup ostvaren 14. veljače 2017. http://www.jutarnji.hr/vijesti/vjesnikova-arhiva-kako-je-stvarana-i-zamalo-unistena-grandiozna-zbirka-novinskih-clanaka-i-fotografija/1151672/.  

 

28)  Radio-televizija Vojvodine RTV. 2012. „Umrla novinarka Olivera Petrović“. 10. siječnja. Pristup ostvaren 22. srpnja 2017. http://www.rtv.rs/sr_lat/hronika/umrla-novinarka-olivera-petrovic_293877.html.

 

29)  Superknjizara.hr. „Predrag Matvejević. Otvorena pisma – moralne vježbe“. Pristup ostvaren 22. srpnja 2017.

http://www.superknjizara.hr/?page=knjiga&id_knjiga=100059237.

 

30)  Tportal. 2013. „Vjesnikova arhiva napokon opet dostupna“, 5. rujna. Pristup ostvaren 14. veljače 2017. http://www.tportal.hr/kultura/kulturmiks/284305/Vjesnikova-arhiva-napokon-opet-dostupna.html.

 

31)  Ustav SFRJ iz 1963., Službeni list SFRJ, br. 14, 1963.

 

32)  Ustav SFRJ iz 1974., Službeni list SFRJ, br. 9, 1974. 

 

33)  Vodopija, Zoran. 2006. "Novinske agencije i dnevne novine". .Medijska istraživanja 12, br. 1: 131-135. Pristup ostvaren 14. veljače 2017. http://hrcak.srce.hr/22977.

 

34)  Wikipedia.org. „Božidar Novak (novinar)“. Pristup ostvaren 20. veljače 2017. https://hr.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BEidar_Novak_(novinar).

 

35)   Wikipedia.org. „Marko Lopušina“. Pristup ostvaren 22. srpnja 2017. https://en.wikipedia.org/wiki/Marko_Lopu%C5%A1ina.

 

36)   Wikipedia.org. „Oslobođenje (list)“. Pristup ostvaren 22. srpnja 2017. https://sh.wikipedia.org/wiki/Oslobo%C4%91enje_(list).   

 

37)   Wikipedia.org. „Oslobođenje“. Pristup ostvaren 22. srpnja 2017. https://bs.wikipedia.org/wiki/Oslobo%C4%91enje

 

38)   Wikipedia.org. „Predrag Matvejević“. Pristup ostvaren 22. srpnja 2017. https://hr.wikipedia.org/wiki/Predrag_Matvejevi%C4%87

39)   Wikipedia.org. „Vjesnik“. Pristup ostvaren 22. srpnja 2017. https://hr.wikipedia.org/wiki/Vjesnik

 

40)   Wikipedia.org. „Vjesnik u srijedu“. Pristup ostvaren 22. srpnja 2017. https://hr.wikipedia.org/wiki/Vjesnik_u_srijedu.

 

41)  Zakon o izdavanju i raspačavanju omladinske i dječje književnosti i štampe, Službeni list FNRJ, br. 29, 1947.

 

42)  Zakon o potvrdi i izmjenama Zakona o štampi, Službeni list FNRJ,  br. 56, 1946.

 

43)  Zakon o sprečavanju zloupotrebe slobode štampe i drugih oblika informiranja, Službeni list SFRJ, br. 58, 1976.

 

44)  Zakon o sprečavanju zloupotrebe slobode tiska i drugih oblika informacija, Službeni list SFRJ, br. 22, 1973. 

 

45)  Zakon o štampi i drugim oblicima informacija, Službeni list FNRJ, br. 45, 1960.

 

46)  Zg-magazin. 2013. „Vjesnikova dokumentacija dostupna u Hrvatskom državnom arhivu“, 9. listopada. Pristup ostvaren 14. veljače 2017. http://zg-magazin.com.hr/vjesnikova-dokumentacija-dostupna-u-hrvatskom-drzavnom-arhivu/.

2020-01-07 18:04:11