Filtri ˆ

Fulgosi, Nikša, ur. Ljubavni problemi Pepeka Gumbasa i Marijete Buble, 1970-e. TV serija.

Pepek Gumbas i Marijeta Buble (scena iz dokumentarnog tv filma Ljubavni jadi Pepeka Gumbasa i Marijete Buble (1978.) redatelja Nikše Fulgosija).

Lokacija

Jezici

  • hrvatski

Stvaratelj

Godina stvaranja

  • 1978

Izvor  

  • Croatian Radio Television

Reprezentativni primjerak u zbirci

Autor ove stranice

  • Bing, Albert

Bibliografija

Fulgosi, Nikša. "Ljubavni Jadi Pepeka Gumbasa i Marijete Buble ili kako smo preživjeli seksualni odgoj bez intervencije Ustavnog suda." ["NIKŠA FULGOSI: Pepek Gumbas and Marijeta Buble love problems or how we survived sexual upbringing without the intervention of the Constitutional Court. "]. Academia.edu - Share Research. Accessed August 20, 2018. https://www.academia.edu/8041653/NIK%C5%A0A_FULGOSI_Ljubavni_jadi_Pepeka_Gumbasa_i_Marijete_Buble_ili_kako_smo_pre%C5%BEivjeli_seksualni_odgoj_bez_intervencije_Ustavnog_suda.
"Ljubavni jadi Pepeka Gumbasa i Marijete Buble (11. Dio)" ("Love Problems of Pepek Gumbas and Marijeta Buble)  (Part 11)"). YouTube. Accessed August 13, 2018. https://www.youtube.com/watch?v=OdwohmR3Agk.

Burić, Mladen, interview by Bing, Albert , September 26, 2018. COURAGE Registry Oral History Collection

2018-12-06 09:26:20