Filtri ˆ

Pismo Alojzija Stepinca Antonu Vovku, 3. travnja 1952.

Thumbnail

Lokacija

Jezici

  • hrvatski

Godina stvaranja

  • 1952

Signatura 

  • NŠAL 333, box 77

Izvor  

  • Nadbiskupski arhiv u Ljubljani, foto: Petar Bagarić

Reprezentativni primjerak u zbirci

Autor ove stranice

  • Bagarić, Petar
2018-03-02 11:41:28