Filtri ˆ

„Noć Rudija Supeka“. 2001. Plakat

Plakat Brucošijade Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – s nacrtanim portretom Rudija Supeka i napisom „Noć Rudija Supeka“ (2001.). Plakat Brucošijade Odjseka za sociologiju Flozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu - Noć Rudija Supeka 2011.

Lokacija

Jezici

  • hrvatski

Godina stvaranja

  • 2001

Signatura 

  • HR-HDA-1780-13. Plakat za brucošijadu studenata sociologije Filozofskog fakulteta u Zagrebu naslovljen 'Noć Rudija Supeka'.

Izvor  

  • Croatian State Archives

Reprezentativni primjerak u zbirci

Autor ove stranice

  • Mihaljević, Josip

Bibliografija

Bosnar, Marijan , interview by Mihaljević, Josip, July 18, 2017. COURAGE Registry Oral History Collection

2017-12-14 09:19:23