Filtri ˆ

Telegram Kurta Furglera nadbiskupu Alojziju Šuštaru, 28. lipnja 1991.

Thumbnail

Lokacija

Jezici

  • njemački

Godina stvaranja

  • 1991

Signatura 

  • NŠAL 336, box 37

Izvor  

  • Photo: Petar Bagarić

    Credits: Archiepiscopal Archives in Ljubljana

Reprezentativni primjerak u zbirci

Autor ove stranice

  • Bagarić, Petar
2018-05-23 22:40:10