Filtri ˆ

Mihle, Rudolf 

Lokacija

Mjesto rođenja

  • Praha, Prague, Czech Republic

Datum rođenja

  • 1937

Datum smrti

  • 2008

Uloge  stvaratelja

Autor ove stranice

  • Kůželová, Michaela

Sakupljač u zbirci

Bibliografija

Národní filmový archiv. 2002. "Mihle Rudolf: inventář." http://nfa.cz/wp-content/uploads/2014/12/Mihle-Rudolf.pdf.

Pražan, Emil et al. 2005. Kronika českého amatérského filmu. 70 let ČKK. Praha: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu.

Horníček, Jiří, 2013. “Točit filmy po svém.” In Kmeny 0: městské subkultury a nezávislé společenské proudy před rokem 1989, edited by Vladimir 518, 192–217. Praha: Big Boss & Yinachi.

2019-01-17 12:58:33