Filtri ˆ

Honvédelmi Minisztérium (Románia)

Logo of Ministry of National Defence

Lokacija

Mrežna stranica

Datum osnivanja

  • 1859

Akronim (ako postoji)

  • MApN

Vrsta organizacije

  • ostalo

Način upravljanja

  • državna/javna organizacija

Autor ove stranice

  • Marin, Manuela
  • Petrescu, Cristina
2018-09-28 16:36:15