Filtri ˆ

Goma, Paul 

Lokacija

Mjesto rođenja

  • Mana, Moldova

Datum rođenja

  • 1935

Uloge  imatelja

Autor ove stranice

  • Petrescu, Cristina

Sakupljač u zbirci

Bibliografija

ACNSAS, Criminal Fonds, File P 313/1–15.

ACNSAS, Informative Surveillance Fonds, File I 2217/1–21.

Goma, Paul. 1968. Camera de alǎturi (The adjoining room). Bucharest: Editura pentru Literatură.

Goma, Paul. 1971. Ostinato. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Goma, Paul. 1972. Die Tür. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Goma, Paul. 1976. Gherla. Paris: Éditions Gallimard.

Goma, Paul. 1992. Amnezia la români (Amnezia among the Romanians). Bucharest: Litera.

Goma, Paul. 1995. Scrisori întredeschise: Singur împotriva lor (Semi-opened letters: Alone against them) Oradea: Multiprint.

Goma, Paul. 2005. Culoarea curcubeului ‘77: Cutremurul oamenilor. Cod “Bărbosul:” Din dosarele Securităţii, 1957–1977 (The colour of the rainbow 1977: The earthquake of people. Code-name “Bearded Man:” From the files of the Securitate, 1957–1977). Iaşi: Polirom.

Petrescu, Cristina. 2013. From Robin Hood to Don Quixote: Resistance and Dissent in Communist Romania. Bucharest: Editura Enciclopedică.

2019-01-14 14:09:34