Filtri ˆ

Hrvatski institut za povijest

Pogled na zgradu Hrvatskoga instituta za povijest iz Radićeve ulice.

Lokacija

Mrežna stranica

Datum osnivanja

  • 1961

Akronim (ako postoji)

  • HIP

Vrsta organizacije

  • ostalo

Način upravljanja

  • državna/javna organizacija

Uloge  imatelja

Autor ove stranice

  • Mihaljević, Josip

Bibliografija

Kolar Dimitrijević, Mira. 2011. „Franjo Tuđman i organizacija rada u Institutu za historiju radničkog pokreta Hrvatske od 1961. do 1967.“ (“Franjo Tuđman and the organisation of work at the Institute for History of the Workers Movement of Croatia, 1961-1967“). In Vijoleta Herman Kaurić (ed.), Dr. Franjo Tuđman u okviru hrvatske historiografije (Dr Franjo Tuđman in Croatian historiography), pp. 9-40. Zagreb: Hrvatski institut za povijest.

Turkalj, Jasna. 2011. „Predgovor“ (“Foreword“). In Zdenko Radelić, Jasna Turkalj (eds.), Pola stoljeća prošlosti - Hrvatski institut za povijest : (1961.-2011.) (Half a Century of the Past – The Croatian Institute of History 1961-2011), pp. 9-10. Zagreb: Hrvatski institut za povijest.

Radelić, Zdenko. 2011. „Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske 1961.–1990.“ (“Institute of History of the Labor Movement of Croatia 1961-1990“). In Zdenko Radelić, Jasna Turkalj (eds.), Pola stoljeća prošlosti - Hrvatski institut za povijest : (1961.-2011.) (Half a Century of the Past – The Croatian Institute of History 1961-2011), pp. 13-63. Zagreb: Hrvatski institut za povijest.

 

Jurčić, Martina, interview by Mihaljević, Josip, December 08, 2017. COURAGE Registry Oral History Collection

2018-03-26 11:30:02