Filtri ˆ

Služba državne sigurnosti Republičkog sekretarijata za unutrašnje poslove Socijalističke Republike Hrvatske

Lokacija

Datum osnivanja

  • 1946

Akronim (ako postoji)

  • SDS RSUP SRH

Vrsta organizacije

  • ostalo

Način upravljanja

  • državna/javna organizacija

Autor ove stranice

2018-05-14 12:49:07