Filtri ˆ

Teige, Karel  

The Czech artist Toyen and her friend the surrealist painter Karel Teige

Lokacija

Mjesto rođenja

  • Praha, Prague, Czech Republic

Datum rođenja

  • 1900

Datum smrti

  • 1951

Autor ove stranice

  • Kůželová, Michaela

Bibliografija

Srp, Karel, Polana Bregantová, and Lenka Bydžovská. 2009. Karel Teige a typografie. Asymetrická harmonie. Praha: Arbor vitae – Akropolis.

Michalová, Rea. 2016. Karel Teige: kapitán avantgardy. Praha: KANT.

Katedra filosofie FF MU Brno. 2019. "Karel Teige." Accessed January 10. https://www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet/teige.html.

Morganová, Pavlína, Dagmar Svatošová, and Jiří Ševčík, eds. 2001. České umění 1938-1989: (programy, kritické texty, dokumenty). Praha: Academia, 2001.

Srp, Karel. 2001. Karel Teige. Praha: Torst.

ÚČL AV ČR. 2015. "Slovník české literatury po roce 1945: Karel Teige." Last modified December 1. http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=578.

2019-01-12 22:42:55