Filtri ˆ

Insigne sculptate din lemn ale membrilor Clubului Regilor Liberi, 1971. Fotografie

Lokacija

Godina stvaranja

  • 1971

Signatura 

  • ACNSAS I 3032, ff. 128-132

Izvor  

  • Source: CNSAS

Reprezentativni primjerak u zbirci

Autor ove stranice

  • Marin, Manuela

Bibliografija

ACNSAS, Fond Informativ (Informative Fonds), file: I 3032.

2018-09-21 17:35:15