Filtri ˆ

Preuzimanje dokumenata Komisije za kinematografiju Vlade NRH od strane Hrvatskoga državnog arhiva (1988.).

Lokacija

Početna godina ključnog događaja 

  • 1988

Glavni sudionici

Dokumenti o ključnom događaju  

  • Zapisnik o primopredaji između Hrvatskoga državnog arhiva i Izvršnoga vijeća Sabora SRH (1988.).

Autor ove stranice

2018-12-12 08:41:50