Filtri ˆ

Predavanje o emancipaciji žena u Ljubljani. 1986. Plakat

Lokacija

Jezici

  • slovenski

Godina stvaranja

  • 1986

Izvor  

  • ŠKUC Gallery

Reprezentativni primjerak u zbirci

Autor ove stranice

  • Bencetić, Lidija

Bibliografija

Starčević Štambuk, Anamarija, interview by Bencetić, Lidija , March 01, 2018. COURAGE Registry Oral History Collection

2018-08-16 15:59:36