Filtri ˆ

Pallas, Jiří 

Lokacija

Mjesto rođenja

  • Praha, Prague, Czech Republic

Datum rođenja

  • 1949

Autor ove stranice

  • Bárta, Jan

Bibliografija

Houda, Přemysl. 2008. Šafrán: Kniha o sdružení písničkářů. Praha: Galén.

Pallas, Jiří, and Deník Referendum. 2012. "Sémantické posuny Františka Janoucha." Last modified February 23. http://denikreferendum.cz/clanek/12630-semanticke-posuny-frantiska-janoucha.

Houda, Přemysl. 2014. Intelektuální protest nebo masová zábava? Folk jako společenský fenomén v době tzv. normalizace. Praha: Academia.

2019-01-31 22:20:01