Filtri ˆ

Conversation between Lucian Pintilie and the actor Paul Sava, November 15, 1972. Transcript

Lokacija

Jezici

  • rumunjski

Godina stvaranja

  • 1972

Izvor  

  • Source: CNSAS

Reprezentativni primjerak u zbirci

Autor ove stranice

  • Marin, Manuela

Bibliografija

ACNSAS, Informative Fond, File 52 vol. 1, ff. 107-110, 111 f-v

2019-01-21 13:55:53