Filtri ˆ

Smoloskyp collection (Museum-Archive and Documentation Centre of Ukrainian Samvydav in Kyiv)

Lokacija

Jezici

 • Dutch
 • engleski
 • francuski
 • njemački
 • ruski
 • ukrajinski
 • španjolski

Mrežna stranica

Naziv zbirke 

 • Museum-Archive and Documentation Centre of Ukrainian Samvydav

Povijest zbirke i kulturne aktivnosti

Opis sadržaja

Sadržaj

 • fotografije: 1000-
 • pravna i/ili financijska dokumentacija
 • publikacije (knjige, novine, članci, novinski isječci): 100-499
 • rukopisi (osobni dokumenti, dnevnici, bilješke, pisma, skice itd.): 1000-
 • siva literatura (uobičajena arhivska građa poput brošura, biltena, letaka, izvješća, obavještajnih dosjea, zapisa, radnih dokumenata, zapisnika sa sastanka): 1000-

Zemljopisni  opseg zbirke

 • međunarodni
 • nacionalni

Mjesto osnivanja

Vrsta  pristupa

 • posjete po dogovoru

Publikacije o zbirci

Autor ove stranice

 • Vagramenko, Tatiana

Bibliografija

Mykolayenko, Alla. “Ukrains’ke vydavnytstvo ‘Smoloskyp’ u diaspori: orhanizatsiini zasady to struktura” [Ukrainian Publisher “Smoloskyp” in Diaspora: Organizational Structure and Framework]. Polihrafiya i vydavnycha sprava, 65–66, no. 1–2 (2014): 21-27.

Mykolayenko, Alla. “Ukrains’kyi period vydavnytstva ‘Smoloskyp’ (1992–2013): Transformatsii redaktsiino-vydavnychoho protsesu” [Ukrainian Period of the Publishing House “Smoloskyp”: Transformations of its Editorial and Publishing Processes]. Visnyk Kharkivs’koi derzhavnoi akademii kultury 43 (2014): 24-31.

Mykolayenko, Alla. “Pravozakhystna diyal’nist’ ukrains’koho vydavnytstva ‘Smoloskyp’ u SShA (1967—1990)” [Human Rights Work of the Ukrainian Publishing House “Smoloskyp” in the USA, 1967—1990]. Naukovi zapysky Instytutu zhurnalistyky 55 (2014): 215-220.

Obertas, Oles’. Ukrains’kyi Samvydav: Literaturna crytyka ta publitsystyka (1960 – pochatok 1970 rokiv) [The Ukrainian Samizdat: Literary Criticism and Journalism, 1960s – early 1970s]. Kyiv: Smoloskyp, 2010.

Omelkovets, Alexandr. “Rol’ intsidenta vokrug izdaniya vospominaniy D. Shumuka ‘Za Skhidnym Obriem’ v razryve ‘Smoloskypa’ i OUN (M)” [The Role of the Incident with the Publication of D. Shumuk’s Memoirs “Beyond the Eastern Horizon” in the Breakup between the “Smoloskyp” and the OUN (M)]. In Aktual’nyye voprosy obshchestvennykh nauk: sotsiologiya, politologiya, filosofiya, istoriya: Sbornik statei po materialam XXXIII mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii, vol. 1(33): 89-95. Novosibirsk: SibAK, 2014.

Petrenko, Olena. “Dekonstruktsii dekoratyvnoho. Pro provokatsiini spomyny Danyla Shumuka ta yoho zhinochi portrety” [Deconstructions of the Decorative: On the Provocative Memoirs of Danylo Shumuk and his female portraits]. Ukraina Moderna: Mizhnarodnyi intelektualnyi chasopys, 2013. Accessed August 18, 2017. http://www.uamoderna.com/blog/214-214.

Zinkevych, Osyp. “Batsyl’ svobody” [The Bacillus of Freedom]. Smoloskyp 2-3 (1968): 129-130.

Zinkevych, Osyp. “Yak distavavsia ‘samvydav’ na Zapad” [How samizdat arrived in the West]. Ukrains’kyi samvydav. Informatsiinyi byulleten’ Muzeyu-arkhyvu ukrains’koho samvydavu pry vydavnytstvi “Smoloskyp” 2-3, no. 6-7, 2003. Accessed June 17, 2017. http://www.smoloskyp.org.ua/-leftmenu-173/eftmenu-196/48-2003/320-s-2-36-7--2003.html?showall=1

Zinkevych, Osyp, ed. Rukh Oporu v Ukraini, 1960-1990. Entsyklopedychnyi Dovidnyk [Resistance Movement in Ukraine, 1960-1990. An Encyclopaedia]. Kyiv: Smoloskyp, 2010.

Zinkevych, Osyp. Shchodennyk 1948-1949, 1967-1968, 1971-1976 [Diary 1948-1949, 1967-1968, 1971-1976]. Kyiv: Smoloskyp, 2016.

Obertas, Oles, interview by Vagramenko, Tatiana, December 08, 2017. COURAGE Registry Oral History Collection

Semkiv, Rostyslav, interview by Vagramenko, Tatiana, January 24, 2018. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-02-18 22:08:15