Filtri ˆ

Zbirka sudskih zapisa o cenzuri Iljka Karamana

Thumbnail Primjer prijeratnog arhivskog gradiva kojeg je organizirao, obilježavao i sakupljao Iljko Karaman: 'Arhivski materijal: Zbirka letaka štampanih od 1931. do 1941. i zabranjenih po cenzuri (Državnom tužioštvu)“ (Kutija 1, svežanj I, HR-HDA-1803). Karamanu je znanje i vještinu arhiviranja možda prenio njegov brat Igor Karaman, arhivist i poznati ekonomski povjesničar koji je počeo raditi u HDA-u 1949. godine – iste godine kada je osnovana zbirka Iljka Karamana. (2016-08-09) Zgrada (Trg Nikole Šubića Zrinskog 5, Zagreb) bivšeg Okružnog javnog tužilaštva Zagreb, gdje je Iljko Karaman bio zaposlen i gdje je otkrio gradivo za svoju zbirku (sada zgrada Županijskog suda u Zagrebu). Zgrada (Trg Nikole Šubića Zrinskog 5, Zagreb) bivšeg Okružnog javnog tužilaštva Zagreb, gdje je Iljko Karaman bio zaposlen i gdje je otkrio gradivo za svoju zbirku (sada zgrada Županijskog suda u Zagrebu). Svežanj VIII. (kutija 1, HR-HDA-1803) koji sadrži optužnice Okružnog javnog tužilaštva Zagreb u razdoblju od 1945. do 1948. godine (Karamanov rukopis). (2016-08-09)
Zbirka Iljka Karamana je arhivska zbirka koju je ustanovio zamjenik javnog tužitelja Iljko Karaman (1922-2010) u Zagrebu 1949. godine, a koju je pohranio u Hrvatskom državnom arhivu 1992. godine. Zbirka uključuje jedinstvenu građu koja se odnosi na prakse državne cenzure u Kraljevini Jugoslaviji, Nezavisnoj Državi Hrvatskoj i u Narodnoj/Socijalističkoj Republici Hrvatskoj do osamdesetih godina dvadesetog stoljeća.

Lokacija

Jezici

  • hrvatski

Naziv zbirke 

  • Zbirka sudskih zapisa o cenzuri Iljka Karamana

Povijest zbirke i kulturne aktivnosti

Opis sadržaja

Sadržaj

  • pravna i/ili financijska dokumentacija: 500-999
  • publikacije (knjige, novine, članci, novinski isječci): 100-499

Dionici u zbirci 

Osnivači

Datum osnivanja

  • 1949

Mjesto osnivanja

Sakupljači

Vrsta  pristupa

  • djelomično zatvoreno za javnost

Autor ove stranice

  • Mihaljević, Josip
  • Shek Brnardić, Teodora

Bibliografija

Cirkveni, Neven. „The Criminal Justice System of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia: The Role of the Public Prosecutor (1943-1991)“. PhD diss., University of Connecticut, 1997.

Cirkveni, Nenad, and George F. Cole. 1990. "Prosecution in the Criminal Courts of the Socialist Republic of Croatia, Yugoslavia." Criminal Justice Review 15, no. 1: 37-47. Accessed October 4, 2016. doi:10.1177/073401689001500105.

Dović, Marijan. 2008. "Totalitarian and post-totalitarian censorship: From hard to soft?." Primerjalna Knjizevnost 31: 167-178.  Accessed October 4, 2016.

Gabrič, Aleš. "Cenzura v Sloveniji po drugi svetovni vojni : od komunističnega Index librorum prohibitorum do ukinitve verbalnega delikta = Censorship in Slovenia after the World War II : from the communist Index librorum prohibitorum to abolition of the "verbal offence"." Primerjalna književnost 31 (2008): 63-77, 221-236.

Grbelja, Josip. Cenzura u hrvatskom novinstvu: 1945.-1990. (Censorship in the Croatian journalism). Zagreb: Naklada Jurčić, 1998. (a partial list of „Books that need to be urgently prohibited and their further circulation prevented” and a complete "List of banned books and magazines (16 March 1946)” from bundle IX on pp. 92-97)

HR-HDA-1803 Zbirka sudskih spisa o cenzuri Iljka Karamana (a digitised finding aid for the use in the reading hall) (o. 1992.)

Haramija, Predrag, ed. Stoljeće političkog plakata u Hrvatskoj: Kabinet grafike HAZU, lipanj - srpanj 1992. (A Century of the Political Poster in Croatia). Zagreb: Kabinet grafike Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 1992. (Note: Iljko Karaman collection is not mentioned explicitly, only in the box 2 there is a note that the material was borrowed for this exhibition)

Hebrang Grgić, Ivana. 2000. "Zakoni o tisku u Hrvatskoj od 1945. do danas (Publishing Legislation in Croatia from 1945 to present)." Vjesnik bibliotekara hrvatske 43, no. 3: 117-134.

Karaman, Iljko. 1992. A personal note added to the file, HR-HDA-1803, Croatian State Archives, March 3, 1992.

Krapac, Davor. 1992. "The Role of the Public Prosecutor in (Former) Yugoslavia." Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 42, no. 3: 5-22.

Mihaljević, Josip. 2016. Komunizam i čovjek: Odnos vlasti i pojedinca u Hrvatskoj (1958. – 1972.) (Communism and Man: the Relationship between the Government and the Individual in Croatia, 1958-1972). Zagreb: Hrvatski institut za povijest.

Vukelić, Deniver. 2012. “Censorship in Yugoslavia between 1945 and 1952." PECOB's Papers series 19: 1-56. Pristup ostvaren 4. listopada 2016. (a complete "List of banned books and magazines (16 March 1946 )” on pp. 26-27, and a complete list of "Books that need to be urgently prohibited and their further circulation prevented" from bundle IX on pp. 48-52).

“Zakon o javnom tužilaštvu (Law on the Public Prosecution).” Službeni list SFRJ 21, no. 7 (1965): 149-153.

Zakon o štampi i drugim oblicima informacija (Law on the press and on other informing forms). (Beograd): Službeni list FNRJ, 1960.

Zakoni o udruženjima i zborovima, o štampi i izdavanju i raspač̌avanju omladinske i dečje književnosti i š̌tampe (Laws on associations and assemblies, on the press and on the publishing and distribution of youth and children's literature and press). Beograd: Službeni list FNRJ, 1947.

Zima, Snježana, e-mail message to Teodora Shek Brnardić, September 7, 2016.

Zrnić, Dijana. 2015. "Yugoslav Literature Under (Il)legal Censorship, 1945–90." Law & Literature 28, no. 2: 139-152. Accessed on October 4, 2016. doi:10.1080/1535685x.2014.989707.

Bukvić, Nenad, interview by Shek Brnardić, Teodora , May 10, 2016. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-07-04 17:59:20