Filtri ˆ

Masovni pokret 1971. u Zadru, ad hoc zbirka

Miko Tripalo u Zadru 1971. godine.

Lokacija

Jezici

  • hrvatski

Naziv zbirke 

  • Općinski komitet SKH Zadar. Dokumenti koji se odnose na „masovni pokret“ 1971. 

Povijest zbirke i kulturne aktivnosti

Opis sadržaja

  • Sadržaj zbirke smješten je u jednu kutiju i sastoji se od tipkanih dokumenata koji se odnose na različite analize, izvješća i ocjene u partijskom životu grada Zadra. Najznačajniji su dokumenti koji se odnose na istraživanje „političkih grijeha“ zadarskih komunista u vrijeme hrvatskoga proljeća.

Sadržaj

  • siva literatura (uobičajena arhivska građa poput brošura, biltena, letaka, izvješća, obavještajnih dosjea, zapisa, radnih dokumenata, zapisnika sa sastanka): 100-499

Dionici u zbirci 

  • Gverić, Ante

Zemljopisni  opseg zbirke

  • lokalni

Datum osnivanja

  • 1990

Mjesto osnivanja

Stvaratelji sadržaja

Sakupljači

Vrsta  pristupa

  • potpuno otvoren za javnost

Publikacije o zbirci

  • Kolanović, Josip, ed. Vodič Državnog arhiva u Zadru [Guide through the State Archives in Zadar]. Zadar: Državni arhiv, 2014.

Autor ove stranice

  • Shek Brnardić, Teodora

Bibliografija

Gverić, Ante, interview by Shek Brnardić, Teodora , December 04, 2018. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-03-05 09:52:08