Filtri ˆ

Zbirka o đilasovcima u Hrvatskoj

Milovan Đilas 1952. godine. (HR-HDA-2031. Vjesnik, Javne osobe, Dosje Milovana Đilasa). Naslovna stranica dosjea Službe državne sigurnosti za Hrvatsku o slučaju Đilas i njegovim odjecima u Hrvatskoj.

Lokacija

Jezici

  • hrvatski

Naziv zbirke 

  • HR-HDA-1561. Služba državne sigurnosti Republičkog sekretarijata za unutrašnje poslove Socijalističke Republike Hrvatske. Unutarnja problematika. Đilasovci.

Povijest zbirke i kulturne aktivnosti

Opis sadržaja

Sadržaj

  • siva literatura (uobičajena arhivska građa poput brošura, biltena, letaka, izvješća, obavještajnih dosjea, zapisa, radnih dokumenata, zapisnika sa sastanka): 100-499

Dionici u zbirci 

Zemljopisni  opseg zbirke

  • nacionalni

Datum osnivanja

  • 1954

Mjesto osnivanja

Vrsta  pristupa

  • potpuno otvoren za javnost

Autor ove stranice

Bibliografija

Banac, Ivo. 2011. „Hrvatski Đilasovciˮ. U: Desničini susreti 2009. Zbornik radova, Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije, FF-press, str. 19-27.

HR-HDA-1561. Služba državne sigurnosti Republičkog sekretarijata unutrašnjih poslova SRH. Unutarnja problematika. Pristalice anarholiberalnih stremljenja - Đilasovci, šifra 010.1.

Hrvatska enciklopedija online. „Dedijer, Stevanˮ. Pristup ostvaren 20. rujna 2018.

Hrvatska enciklopedija online. „Dedijer, Vladimirˮ. Pristup ostvaren 20. rujna 2018.

Hrvatska enciklopedija online. „Đilas, Milovanˮ. Pristup ostvaren 20. rujna 2018.

Klasić, Hrvoje. 2012. Jugoslavija i svijet 1968. Zagreb: Naklada Ljevak d.o.o.

Najbar-Agičić, Magdalena. 2016. „Od pravovjernosti do disidentstva – preobrazbe Naprijedaˮ. Medijska istraživanja: znanstveno-stručni časopis za novinarstvo i medije (Zagreb), 22, br. 1: 115-143. 

Radelić, Zdenko. 2010. „Đilasovci u Hrvatskoj i hrvatska historiografijaˮ. U: Disidentstvo u suvremenoj povijesti: Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Hrvatskom institutu za povijest u Zagrebu 19. studenoga 2009., Zagreb: Hrvatski institut za povijest, str. 53-74. 

Radelić, Zdenko. 2015. „KPJ i sigurnosno-obavještajni sustav u Hrvatskoj (1941.-1951.)”. Historijski zbornik (Zagreb), 68, br. 1: 73-105.

Sigurnosno-obavještajna agencija. „Protuobavještajna agencija”. Pristup ostvaren 22. rujna 2017.

Sigurnosno-obavještajna agencija. „Sigurnosno-obavještajna agencija”. Pristup ostvaren 22. rujna 2017.

Sigurnosno-obavještajna agencija. „Služba za zaštitu ustavnog poretka”. Pristup ostvaren 24. travnja 2017.

Sigurnosno-obavještajna agencija. 2016. „Javno izvješće 2016”. Pristup ostvaren 27. travnja 2017.

Sigurnosno-obavještajna agencija. 2017. „Javno izvješće 2017”. Pristup ostvaren 21. rujna 2017.

Sigurnosno-obavještajna agencija. 25. rujna 2015. „SOA predala arhivsko gradivo bivše Službe državne sigurnosti Hrvatskom državnom arhivu”. Pristup ostvaren 27. travnja 2017.

Spehnjak, Katarina i Tihomir Cipek. 2007. „Disidenti, opozicija i otpor – Hrvatska i Jugoslavija 1945.-1990.ˮ. Časopis za suvremenu povijest (Zagreb), 39, br. 2: 255-297.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutarnjim poslovima, Narodne novine RH, br. 19, 1991.

Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske, Narodne novine RH, br. 79 i 105, 2006.

2020-02-06 08:41:39