Filtri ˆ

Feministička zbirka Lydie Sklevicky

Lokacija

Jezici

 • engleski
 • hrvatski
 • srpski

Naziv zbirke 

 • Feministička zbirka Lydie Sklevicky

Povijest zbirke i kulturne aktivnosti

Opis sadržaja

Sadržaj

 • fotografije: nepoznata količina
 • publikacije (knjige, novine, članci, novinski isječci): 100-499
 • rukopisi (osobni dokumenti, dnevnici, bilješke, pisma, skice itd.): nepoznata količina
 • video snimke (uključujući snimke usmene povijesti): 0-9

Dionici u zbirci 

 • Starčević Štambuk, Anamarija

Zemljopisni  opseg zbirke

 • međunarodni

Osnivači

Datum osnivanja

 • 1990

Mjesto osnivanja

Stvaratelji sadržaja

Sakupljači

Vrsta  pristupa

 • posjete po dogovoru

Publikacije o zbirci

Dio mreže

Autor ove stranice

 • Bencetić, Lidija

Bibliografija

1.Kašić, Biljana. ˝Lydia Sklevicky 1952-1990˝, Časopis za suvremenu povijest (Zagreb),  vol 22, br 1-2 (1990), 257-260.

2. Rihtman-Auguštin, Dunja. ˝Lydia Sklevicky (1952-1990). In memoriam˝, Oko (Zagreb), br 3 (1990), 26.

3. Sklevicky, Lydia. 1996. Konji, žene, ratovi. Ed. Dunja Rithman Auguštin, Zagreb: Druga

4. Iveković, Rada. ˝Lydiji začinjavki˝. Kruh i ruže (Zagreb), br 3 (1995), 26-27.

5. Kašić, Biljana. ˝Ženska povijesna priča˝. Kruh i ruže (Zagreb), br 3 (1995), 36-37.

6. Rihtman Auguštin, Dunja. ˝Lydia: Potraga za spoznajama koje će uznemiriti naše znanje˝. Kruh i ruže (Zagreb), br 3 (1995), 20-22.

Starčević Štambuk, Anamarija, interview by Bencetić, Lidija , March 01, 2018. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-03-04 09:29:19