ČLANOVI TIMA COURAGE ODRŽALI IZLAGANJA NA 3. MEĐUNARODNOM ZNANSTVENOM SKUPU „SOCIJALIZAM NA KLUPI“ U PULI

2017.10.01. 09:58

„Komunisti i komunističke partije: politike, akcije, debate“ bila je tema 3. međunarodnog skupa „Socijalizam na klupi“ (Pula, 28.-30. rujna 2017.) kojim su organizatori u sklopu Centra za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma sveučilišta Jurja Dobrile u Puli željeli potaknuti istraživanje komunističkoga djelovanja na prostoru širem od onoga koji je obuhvaćala socijalistička Jugoslavija i u vremenu duljem od trajanja te države. Izlaganja su razmatrala slojevitost strujanja unutar komunističkih krugova koji su se za vlast borili ili je osvojili, obnašali i gubili, svu težinu odnosa među komunistima i prema protukomunističkim snagama, sve uspjehe i neuspjehe komunističkoga djelovanja na području unutarnje i vanjske politike, društvenih i ekonomskih odnosa, obrazovanja, znanosti, kulture i umjetnosti.

Na skupu je izlagalo četvero članova projekta COURAGE, dr. sc. Albert Bing, dr. sc. Lidija Bencetić, dr. sc. Tatjana Šarić i prof. Sanja Radović.

Dr. sc. Bing izlagao je na temu „Titoizam i kultura neslaganja (pojava opozicije u kulturi)“. U predavanju je apostrofirao titoizam kao oblik vlasti i sustav vrijednosti koji je na osebujan način obilježio jugoslavenski komunizam, ujedno kontekstualizirajući i interpretirajući složene pojave geneze opozicijskoga djelovanja koja je proizašla iz kulturnih krugova hrvatskoga i jugoslavenskog društva.

„EXAT 51 i kultura neslaganja“ bila je tema izlaganja dr. sc. Bencetić. Predavanjem su predstavljeni oprečni pogledi na mogućnost opozicijskog djelovanja grupe EXAT 51, jednako kao i kompleksnost vanjskopolitičkih i unutarnjopolitičkih prilika u Jugoslaviji u kojima je EXAT 51 djelovao, a koji su direktno utjecali na odnos vlasti prema apstraktnoj umjetnosti.

Dr. sc. Šarić zajedno s Marijanom Jukić iz Hrvatskog državnog arhiva održale su izlaganje „Partija u arhivskim spremištima – što očekivati?“. Izlaganje je problematiziralo stanje arhivskoga gradiva KPH/SKH koje se čuva u Hrvatskom državnom arhivu i to u razdoblju od 1945. do 1968.

Prof. Radović, doktorandica Filozofskog fakulteta u Beogradu, u izlaganju „Kraj ‘crnog talasa’ i slučaj Plastičnog Isusa kontekstualizirala je slučaj zabrane filma i hapšenja režisera Lazara Stojanovića te analizirala značenje ove zabrane za filmske umjetnike i stvaranja granica slobode u sferi kulture.

Dr. sc. Vesna Kruljac, povjesničarka umjetnosti iz Narodnog muzeja u Beogradu, također je imala predavanje zanimljivo za projekt COURAGE pod naslovom: “Politički disput i napad na enformelnu apstrakciju u Jugoslaviji (1962/1963)“.

Program skupa.

Knjižica sažetaka.

Povezane teme u registru COURAGE:

Komisija za ideološko-politički rad Narodne omladine Hrvatske (1945.-1962.).

Zbirka EXAT 51 i Nove tendencije u Arhivu Tošo Dabac.

Zbirka Lazara Stojanovića.

Dr. sc. Bing i dr. sc. Bencetić održali su izlaganja na temu kulture neslaganja u jugoslavenskim umjetničkim krugovima.

 

Slijeva na desno: Albert Bing, Marijana Jurić, Lidija Bencetić, Tatjana Šarić i Vesna Kruljac uživaju na kavici u pauzi izlaganja.

 

Zgrada sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.