Projekt

O nama (Pregled)

Mi smo međunarodna znanstvena zajednica koju zanima kulturno neslaganje za vrijeme socijalizma u istočnoj i jugoistočnoj Europi.

Mi smatramo da je kultura u istočnoj i jugoistočnoj Europi prije 1989. – 1990. bila izrazito dinamična sfera koju je krasila obilna raznolikost sadržaja i izraza, čak i pod uvjetima komunističke cenzure.

Mi se bavimo istraživanjem bogatog i raznolikog nasljeđa kulturne opozicije u bivšim socijalističkim državama istočne i jugoistočne Europe proučavajući i uspoređujući zbirke o kulturnoj opoziciji.

Mi iznosimo priče o različitim oblicima kulturnog neslaganja poput nekonformističke avangardne umjetnosti, opozicijske djelatnosti vjerskih institucija i pokreta, građanskih inicijativa za pokretanjem neformalnog obrazovanja i izdavaštva, disidentskih pokreta, underground kulture punk i rock bendova, alternativnih načina života, te mnogo drugih primjera.

Mi stvaramo prvu digitalnu bazu europskih zbirki u privatnom ili javnom vlasništvu, na mreži ili izvan nje, koje svjedoče o održavanju različitih oblika kulturne opozicije u bivšim socijalističkim državama.

Mi pokazujemo kako ove zbirke djeluju, koje uloge imaju u svojim društvima i kako predstavljaju svoje gradivo i saznanja domaćoj i međunarodnoj javnosti.

Mi ćemo znati prepoznati oblike neslaganja za vrijeme komunističkih režima i kao takve ih želimo očuvati kao dio naše zajedničke europske baštine!

Mi želimo oživjeti kulturno neslaganje!

Pridruži se registru COURAGE! – Dostavi svoju zbirku Kontakt

COURAGE (“Cultural Opposition – Understanding the CultuRal HeritAGE of Dissent in the Former Socialist Countries” – „Kulturna opozicija – razumijevanje kulturne baštine neslaganja u bivšim socijalističkim državama“) je trogodišnji međunarodni istraživački projekt koji financira okvirni program EU-a za istraživanja i inovacije Obzor 2020.

Osnovne informacije
COURAGE
Kulturna opozicija – razumijevanje kulturne baštine neslaganja u bivšim socijalističkim državama

Broj ugovora za dodjelu bespovratnih sredstava: 692919
Mrežna stranica projekta: http://cultural-opposition.eu/
Početak projekta: 1. veljače 2016.
Završetak projekta: 31. siječnja 2019.
Broj partnerskih institucija: 12
Vrijednost projekta (EUR): 2 484 917.50
Tema: Kulturna opozicija u bivšim socijalističkim državama
Vrsta akcije: Istraživanje i inovacije
Poziv: H2020.-REFLECTIVE-2014-2015/H2020.-REFLECTIVE-SOCIETY-2015
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/reflective-4-2015.html
Ovaj projekt financira okvirni program Europske unije za istraživanja i inovacije Obzor 2020. preko ugovora za dodjelu bespovratnih sredstava br. 692919.

Ciljevi

COURAGE će stvoriti opsežnu mrežnu bazu podataka (digitalni registar) postojećih, ali raspršenih zbirki o povijestima i oblicima kulturne opozicije u bivšim socijalističkim državama te ih time učiniti dostupnijima.

Navedene zbirke bit će analizirane u njihovim širim društvenim, političkim i kulturnim kontekstima. Opći cilj ovakve analize sastoji se u proširivanju dosega te povećavanju društvenog utjecaja zbirki preko ocjene povijesnih izvorišta i nasljeđa različitih oblika kulturne opozicije.

COURAGE istražuje:

 1. porijeklo i puteve sabiranja privatnih i javnih zbirki o pokretima kulturne opozicije u bivšim socijalističkim državama u Europi, s posebnim osvrtom na načine kako su ti pokreti prelazili iz opozicije u dominantne struje te iz privatne u javnu sferu;
 2. političke i društvene uloge te uporabe zbirki prije 1989. – 1990. i nakon toga, te napore nacionalnih vlada da se one očuvaju, zadrže ili obogate;
 3. ulogu iseljenika u pružanju potpore, očuvanju te distribuciji zbirki izvan socijalističkoga svijeta kao i u domovini, te uporabu zbirki koju je stvarala iseljenička zajednica;
 4. materijalnu kulturu koju predstavljaju ti dokumenti, predmeti i audio-vizualni zapisi: što je ili nije smatrano vrijednim sakupljanja i očuvanja, koji predmeti su smatrani važnima kao potencijalni povijesni izvori, tj. tragovi prošlosti te koji su predmeti bili izostavljeni ili odbačeni?;
 5. način na koji su organizirane, uređene i predstavljene zbirke, posebno u podatkovnim i referentnim sustavima: kako se sakupljala građa?;
 6. društvenu pozadinu te životopise osoba koje su radile na zbirkama;
 7. sociologiju institucija, zaposlenika u zbirkama, njihove zakonske okvire, financijske pozadine, vlasništvo i upravljačku strukturu, društveni i kulturni sastav korisnika i posjetilaca zbirki te način na koji su se zbirke koristile u povijesnim istraživanjima i kulturi;
 8. umrežavanje i mogućnosti suradnje različitih vrsta zbirki: koji su postojeći i mogući oblici njihove suradnje i javnog predstavljanja te kako možemo pridonijeti razvitku strategija kojima bi se ojačala ta suradnja između zbirki?

Partnerske institucije

MTA BTK– Istraživački centar za humanističke znanosti, Mađarska akademija znanosti

IFIS PAN – Institut za filozofiju i sociologiju, Poljska akademija znanosti

TCD – Trinity College, Dublin

IOS Regensburg – Institut za istočne i jugoistočne europske studije, Sveučilište Regensburg

MTA TK – Centar za društvene znanosti, Mađarska akademija znanosti

LII – Litavski institut za povijest

CUNI – Karlovo sveučilište u Pragu

UB – Sveučilište u Bukureštu

HIP – Hrvatski institut za povijest

Sveučilište Comenius u Bratislavi

Sveučilište Oxford

MTA SZTAKI – Institut za računarstvo i kontrolu, Mađarska akademija znanosti

Sastanci (Događaji)

Aktivnosti

COURAGE razvija inovativni raspon aktivnosti:

Stvaramo mrežnu bazu podataka.

Pokrećemo mrežni portal kako bismo povećali sposobnost suradnje među zbirkama.

Pripremamo mrežni nastavni materijal.

Izdajemo priručnik.

Pripremamo izložbe.

Organiziramo filmske festivale.

Obučavamo zaposlenike u zbirkama, stručnjake i znanstvenike kako koristiti registar i kako mu se pridružiti.

Zbirke

COURAGE znači registar.

Mrežna baza podataka zbirki (registar) pružat će obilje korisnih informacija o veličanstvenim zbirkama i blagu kulturne opozicije u svrhu umrežavanja, učenja i istraživanja.

COURAGE stvara registar zbirki povezanih s različitim oblicima kulturne opozicije na ogromnom zemljopisnom prostoru koji obuhvaća sve države članice i potencijalne države članice Europske unije iz bivšeg socijalističkog bloka. Stvaramo standardizirane opise zbirki i alate koji olakšavaju uporabu i pretraživanje registra. Najinovativniji aspekt našeg pristupa sadržan je u uključivanju društvenih i kulturnih praksi koje su stvarale zbirke, a koje same po sebi svjedoče vjeru u potencijal arhiva kao repozitorija prošlosti.

Iz navedenih razloga, projekt nadilazi okvir pukog stvaranja registra zbirki o kulturnoj opoziciji. Projekt će pokazati detaljnije razumijevanje djelovanja ovih zbirki, uloge koje one imaju u svojim društvima te načine kako predstavljaju svoje funduse i gradivo nacionalnoj i međunarodnoj publici. Opći cilj ovakve analize sastoji se u proširivanju dosega, kao i povećavanju društvenog utjecaja zbirki preko ocjene povijesnih izvorišta i nasljeđa različitih oblika kulturne opozicije.

Smatrate li da neka fascinantna zbirka nedostaje u ovom registru?

PRIDRUŽI SE REGISTRU COURAGE!

Izložba

COURAGE znači izložba.

Izložba će pružiti uvid u, do sada, manje poznata reprezentativna djela kulturne opozicije kao i u zanimljive načine života njezinih članova putem fascinantnih video-zapisa te svježe otkrivenih arhivskih dokumenata.

COURAGE će organizirati mrežnu i izvanmrežnu (putujuću) izložbu za opću publiku. Izložbe će rasvijetliti „tajne puteve“ opozicijske kulture: transnacionalne veze, načine komunikacije između Istoka i Zapada i isprepletene supkulture (npr. alternativna scena, crkveni kampovi, itd.). Obratit ćemo se mlađim generacijama i razviti inovativne metode za mobiliziranje zbirki i s njima povezanih ljudi. Potaknut ćemo svjedoke i suvremenike, lokalne zajednice i privatne vlasnike da uključe svoje zbirke i učine ih dijelom izložbi.

Kulturna politika

COURAGE znači novu kulturnu politiku.

Dokumenti o kulturnoj politici pomoći će donositeljima odluka i financijskim pokroviteljima prepoznati društveni utjecaj i uporabu zbirki kulturne opozicije te ćemo im omogućiti forum za raspravljanje o projektima od zajedničkog interesa.

Izvješća o pojedinim državama namijenjena tvorcima kulturnih politika bavit će se pitanjima kako su nastali koncepti i institucije koje upravljaju zbirkama te kako su se isti razvijali od razdoblja kasnog socijalizma do danas. Izdvojit će se važniji protagonisti, nade i strategije, a glavne promjene bit će stavljene u politički, zakonski, financijski i kulturni kontekst u povijesti zbirki.

COURAGE će pripremiti niz preporuka za tvorce kulturnih politika u kojima će se postaviti ključna pitanja u vezi s budućnošću zbirki. Na temelju preporuka, ponudit će se mogućnosti uporabe baštine kulturne opozicije — naročito izložbu u Kući europske povijesti.

Istraživanje

COURAGE znači istraživanje.

Istraživačke aktivnosti okupit će vrhunske stručnjake za nekadašnju kulturnu opoziciju kako bi se stvorilo visokokvalitetno i relevantno znanje u obliku inovativnog i iznimno detaljnog priručnika.

Cilj priručnika je stvaranje niza analiza koje uspoređuju porijeklo, institucionalni okvir i društvene uporabe zbirki o kulturnoj opoziciji u bivšim socijalističkim državama za istraživače i sve zaposlenike u zbirkama.

Obrazovanje

COURAGE znači obrazovanje.

Mrežni edukativni materijali rasvijetlit će, do sada, skrivene i manje poznate strane kulturnog života u bivšim socijalističkim državama te će dodatno olakšati podučavanje i učenje o tom razdoblju.

COURAGE će razviti mrežne nastavne materijale za studente i profesore kako bi se isti učinkovito koristili u različitim kontekstima. COURAGE će spojiti vrijednosti i povijest opozicijskih pokreta sa sredinama, mjestima i društvenim grupama te sve to povezati s obiteljskim i društvenim povijestima suvremene mladeži.

 

Obuka

COURAGE znači prijenos znanja i iskustva.

Na danima obuke razvit će se nove mogućnosti umrežavanja zaposlenika u zbirkama, stručnjaka i znanstvenika; na danima obuke također će se učiti o različitim načinima korištenja registra COURAGE.

Obuka će pružiti:

 • informacije i savjete kako koristiti registar COURAGE;
 • način kako što učinkovitije koristiti zbirke u pedagoške svrhe;
 • način kako zaposlenici u zbirkama mogu svoje zbirke učinkovitije predstavljati uz pomoć međunarodnih i nacionalnih kulturnih i znanstvenih fondova te putem međunarodnih izložbi.

Filmski festival

COURAGE-PAREVO međunarodni filmski festival

19.-21. listopad 2018., Zagreb

Kino Tuškanac (Tuškanac 1)

U sklopu Mjeseca kulturne opozicije bit će predstavljeni najvažniji rezultati trogodišnjeg rada EU projekta “COURAGE-Kulturna opozicija: razumijevanje kulturne baštine neslaganja u bivšim socijalističkim državama” Hrvatskog instituta za povijest. Glavni cilj projekta bilo je otkrivanje različitih zbirki mnogobrojnih dokumenata i predmeta koji su u javnim institucijama ili privatnom vlasništvu svjedočili o “kulturnoj opoziciji”, odnosno o kulturnim i društvenim praksama raznih skupina i pojedinaca koje su izražavale kritičko neslaganje s komunističkim režimom i njegovom kulturnom politikom. Kino Tuškanac se priključuje filmskim festivalom od 19. – 21. 10. projekcijama filmova koji govore o tematici kulturne opozicije u vremenu socijalizma, kao i tribinom “Nepoželjni film – kultura neslaganja u socijalizmu” u kojoj sudjeluju Albert Bing, Nenad Puhovski, Mladen Burić, Tanja Vrvilo. Tribina se održava u maloj dvorani kina u petak, 19. 10. u 18 sati.

Izbor projekcija filmskog festivala organiziran je u suradnji s Hrvatskim filmskim savezom i kinom Tuškanac.

Ulaz je besplatan. Svi su titlovi na hrvatskom jeziku.

Detaljni program


Counterculture, Dissent and Cultural Opposition in the Former Socialist Countries in Eastern Europe

COURAGE presents a cross-Europe documentary film festival series.

 

Stops of the Film Festival:

Budapest, 1-2 June 2018

Prague, 30 Sept-5 Oct 2018

Warsaw, 7-9 Sept 2018

Greifswald, 16-24 Oct, 2018

Zagreb, 19-21 Oct 2018

Bratislava, 7-10 Nov 2018

Bucharest, 16-17 Nov 2018

Film screening in the building of the European Research Council in Brussels: 

A Journey to the Eastern European Underground with Award Winner Films.

Brussels, 28 January 2019

 

 

 


Trailer of the Film Festival:

FILMS


Nenad Puhovski │ Generation ‘68 │ 2016 │ 85 min │ HRV

Homage to a generation. The creator still shares the youthful enthusiasm of his generation, and he nurtures the idea of a revolution that will change the world. A revolution that remains “realistic and demands the impossible”. The Croatian film poses the question: how did the events of the era affect ordinary lives and society, and it shows what later generations can do with this legacy.


Stephan Coates & Paul Heartfield│ Roentgenizdat│ 2017 │ 25 min │ RUS/USA

Cold War era Leningrad: Soviet Russia has declared jazz, rock ‘n’ roll and other genres of music illegal, but the people have responded. Giving blood every week to earn enough money to buy a recording machine, Rudy Fuchs began copying forbidden records to be sold on street corners by shady dealers…


Mirosław Dembiński│ Orange Alternative│ 1988 │ 22 min │ POL

In 1982, graffiti images of orange dwarfs appeared on the walls of buildings in Wrocław. They “migrated” to other cities too. These dwarfs emerged as the symbol of the countercultural formation “Pomar Alternativa” (Orange Alternative).


Miroslav Janek │ Olga │ 2014 │ 84 min │ CZE

The police couldn’t break her, the castle didn’t change her: the remarkable story of Václav Havel’s reluctant first lady. Olga was a key intellectual in the 1950s and 1960s, who read his husband’s texts with a critical eye, and supported him in the hardest times. The documentary sheds light on the era in which Olga lived and on Olga herself presenting her highly original thoughts and memorable way of speaking.


Mária Takács │ Hot Men Cold Dictatorships │ 2015 │ 88 min │ HUN

What was it like to be a gay man before the regime change? Where and how could one get to know others? Were gay men kept under surveillance by the system? How did groups of friends develop in the decades? How did the regime change usher in change, and how did gay movement rise in Hungary? To find answers to thee questions, four young gay men hit the road.


Nenad Milošević│ The Other Line│ 2016 │ 108 min │ SRB

Why were the most creative and progressive artists in Yugoslavia silenced? Why are they still silenced today? The answers presented in this film are the results of ten years of hard work. They show us the exceptional avant-garde art scene of Novi Sad (concept art, experimental music, poetry) which emerged during the late 1960s and 1970s as a cultural melting pot of innovative Yugoslav nonconformist culture.


Ellin Hare│ From Us to Me: Life in East Germany Then and Now│ 2016 │ 87 min │ UK

In 1987, a British film crew gained unprecedented access and was able to film everyday life inside the GDR – but only the side of life that the state let them see. 25 years after the fall of the Berlin Wall the crew returned to the places and people they had visited at the time to see how their lives have changed and how they recall the “workers’ paradise”.


Keith Jones│ Vinyl Generation│ 2016 │ 72 min │ CZE/USA

In 1980s communist Czechoslovakia an emerging generation took inspiration from alternative culture, including punk rock and the neo-avantgarde, to create their own worldview, politics, and, eventually, a revolution leading to regime change. 25 years later, this unique generational perspective, more relevant than ever, is explored for the first time.


Slavomír Zrebný│Footprints in the Snow│ 2015 │ 53 min │ SVK/CZE

Harmless tourists or enemies of the system? The documentary is an exciting inquiry into how forbidden literature was smuggled to Czechoslovakia under the communist dictatorship. Why did people put their own freedom at risk in order to help preserve the inner freedom of others?


Ekaterina Minkova│ Next Stop: Odeon Cinema│ 2015 │ 69 min │ BGR

Sofia, Odeon Cinema: a legendary place. The city’s only archive cinema opened in 1961. Who were the guests of Odeon over the course of its existence? How did film censorship work under communism? The documentary opens a window to the Bulgarian urban culture of the past six decades.


Eszter Turán & Anna Koltay│ BP Underground│ 2017 │ 52 min │ HUN

Budapest around 1989: concerts in stuffy basements and ruined “houses of culture” filled with sweaty youngsters in search of meaning in their lives. This film recalls the golden age of the Hungarian hardcore/punk subculture, and it asks what happened to this culture. How did the scene affect society, and what role did Budapest play in the history of punk? Which were the best bands, clothing shops, cultic pubs? What ideas did this environment creat and how have these ideas shaped thinking in Hungary up to the present day?


Andrzej Wolski│ Józef Czapski: Witness of the Century, 1896-1993│ 2016 │ 58 min │ POL

Painter and writer Józef Czapski was a towering figure of Polish exile. Once a follower of Cézanne, he witnessed the Russian Revolution, fought for the Polish case, was taken as a POW, and lived in post-war Paris, where he edited the most significant Polish émigré journal, Kultura. Take a journey through European history by learning about his extraordinary life.


Ilinca Calugareanu│ Chuck Norris vs Communism│ 2015 │ 80 min │ ROM/UK

The illegal importation of American action and religious films on VHS cassettes was a common practice in Romania during the Ceaușescu era. Since there was no official dubding, all the actors had the same voice. The most famous voice of these dubbed films was Irina Margareta Nistor, who was the voice in Romanian of an array of American stars. This film recreates the epoch’s depressing and, at the same time, sweet-and-sour atmosphere.


Rossen Elezov│ Colors of the Voice│ 2015 │ 88 min │ BGR

A polyphonic sound captivates listeners. But what if an acappella choral performance is the work of a single person – the great jazz singer Yildiz Ibrahimova? Through the dramatic twist and turns of her life and music, we see shocking footage of the expulsion of the Bulgarian Turks across the border and the tragedy of their ruined lives.


Giedre Zickyte│ Master and Tatyana│ 2015 │ 78 min │ LIT

A story about a rebellious genius of photography, Vitas Luckus, and his passionate love for Tatyana Luckiene. Vitas was an extremely colourful personality: he kept a live lion in his apartment and he was among the first to document the flawed realities of the Soviet Union. A story about love and infidelity, freedom and conformity, hope and frustration, lies and the search for truth.

 

Partnerske institucije

Mediji

Novosti

FOKUS: KULTURNA OPOZICIJA U SOCIJALIZMU – FILMSKI FESTIVAL PROJEKTA COURAGE

2018.10.22. 09:45

U partnerstvu s Hrvatskim filmskim savezom u kinu Tuškanac od 20. do 21. listopada prikazana je selekcija filmova filmskog festivala […]

saznajte više »»

Održana tribina „Nepoželjni film: kulturna neslaganja u socijalizmu“

2018.10.22. 08:25

U petak, 19. listopada u maloj dvorani Kino Tuškanac održana je tribina „Nepoželjni film: kulturna neslaganja u socijalizmu“ o filmskom […]

saznajte više »»

Mjesec kulturne opozicije EU projekta COURAGE

2018.10.10. 14:34

EU projekt “COURAGE-Kulturna opozicija: razumijevanje kulturne baštine neslaganja u bivšim socijalističkim državama” Hrvatskog instituta za povijest organizira manifestaciju “Mjesec kulturne […]

saznajte više »»

Otvorena COURAGE izložba “Arheologija otpora: otkrivanje zbirki kulturne opozicije u socijalističkoj Hrvatskoj”

2018.10.10. 10:51

EU projekt “COURAGE-Kulturna opozicija: razumijevanje kulturne baštine neslaganja u bivšim socijalističkim državama” Hrvatskog instituta za povijest u suradnji s Hrvatskim […]

saznajte više »»

COURAGE NA 3. ISELJENIČKOM KONGRESU U OSIJEKU

2018.07.02. 11:14

Koje su emigrantske zbirke opisane u registru COURAGE? Kakvo je stanje ove vrste kulturne baštine? Na to je pitanje odgovorila […]

saznajte više »»

Ciljne skupine

Primarna ciljna skupina projekta COURAGE su profesionalno osoblje i zaposlenici zbirki.

Zbirke Kulturna politika Dani obuke

COURAGE će osnažiti njihovu ulogu lakom dostupnošću zbirke široj nacionalnoj i međunarodnoj javnosti. Drugu ciljnu skupinu čini globalna zajednica znanstvenika i učitelja, kojim će mrežna baza podataka služiti i kao nastavno sredstvo, i kao polazna točka za daljnje istraživanje.

Zbirke Kulturna politika Istraživanje

Treća ciljna skupina uključuje tvorce kulturnih politika na lokalnim i nacionalnim razinama te pri Europskoj komisiji i ostalim institucijama EU-a.

Zbirke Kulturna politika

COURAGE će izraditi niz preporuka u vezi s korištenjem zbirki za istraživanje i obrazovanje. Četvrtu ciljnu skupinu čine mlađe generacije (školski razredi, studenti, mlađi zaposleni ljudi).

Izložbe Obrazovanje Filmski festivali

Uporabom atraktivnih audio-vizualnih alata, interaktivnih aktivnosti te suvremenih društvenih mreža, COURAGE će preusmjeriti vrijednosti i nasljeđe kulturne opozicije u njima personalizirano iskustvo.

Kontakt