Projekt

O nama (Pregled)

Mi smo međunarodna znanstvena zajednica koju zanima kulturno neslaganje za vrijeme socijalizma u istočnoj i jugoistočnoj Europi.

Mi smatramo da je kultura u istočnoj i jugoistočnoj Europi prije 1989. – 1990. bila izrazito dinamična sfera koju je krasila obilna raznolikost sadržaja i izraza, čak i pod uvjetima komunističke cenzure.

Mi se bavimo istraživanjem bogatog i raznolikog nasljeđa kulturne opozicije u bivšim socijalističkim državama istočne i jugoistočne Europe proučavajući i uspoređujući zbirke o kulturnoj opoziciji.

Mi iznosimo priče o različitim oblicima kulturnog neslaganja poput nekonformističke avangardne umjetnosti, opozicijske djelatnosti vjerskih institucija i pokreta, građanskih inicijativa za pokretanjem neformalnog obrazovanja i izdavaštva, disidentskih pokreta, underground kulture punk i rock bendova, alternativnih načina života, te mnogo drugih primjera.

Mi stvaramo prvu digitalnu bazu europskih zbirki u privatnom ili javnom vlasništvu, na mreži ili izvan nje, koje svjedoče o održavanju različitih oblika kulturne opozicije u bivšim socijalističkim državama.

Mi pokazujemo kako ove zbirke djeluju, koje uloge imaju u svojim društvima i kako predstavljaju svoje gradivo i saznanja domaćoj i međunarodnoj javnosti.

Mi ćemo znati prepoznati oblike neslaganja za vrijeme komunističkih režima i kao takve ih želimo očuvati kao dio naše zajedničke europske baštine!

Mi želimo oživjeti kulturno neslaganje!

Pridruži se registru COURAGE! – Dostavi svoju zbirku Kontakt

COURAGE (“Cultural Opposition – Understanding the CultuRal HeritAGE of Dissent in the Former Socialist Countries” – „Kulturna opozicija – razumijevanje kulturne baštine neslaganja u bivšim socijalističkim državama“) je trogodišnji međunarodni istraživački projekt koji financira okvirni program EU-a za istraživanja i inovacije Obzor 2020.

Osnovne informacije
COURAGE
Kulturna opozicija – razumijevanje kulturne baštine neslaganja u bivšim socijalističkim državama

Broj ugovora za dodjelu bespovratnih sredstava: 692919
Mrežna stranica projekta: http://cultural-opposition.eu/
Početak projekta: 1. veljače 2016.
Završetak projekta: 31. siječnja 2019.
Broj partnerskih institucija: 12
Vrijednost projekta (EUR): 2 484 917.50
Tema: Kulturna opozicija u bivšim socijalističkim državama
Vrsta akcije: Istraživanje i inovacije
Poziv: H2020.-REFLECTIVE-2014-2015/H2020.-REFLECTIVE-SOCIETY-2015
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/reflective-4-2015.html
Ovaj projekt financira okvirni program Europske unije za istraživanja i inovacije Obzor 2020. preko ugovora za dodjelu bespovratnih sredstava br. 692919.

Ciljevi

COURAGE će stvoriti opsežnu mrežnu bazu podataka (digitalni registar) postojećih, ali raspršenih zbirki o povijestima i oblicima kulturne opozicije u bivšim socijalističkim državama te ih time učiniti dostupnijima.

Navedene zbirke bit će analizirane u njihovim širim društvenim, političkim i kulturnim kontekstima. Opći cilj ovakve analize sastoji se u proširivanju dosega te povećavanju društvenog utjecaja zbirki preko ocjene povijesnih izvorišta i nasljeđa različitih oblika kulturne opozicije.

COURAGE istražuje:

 1. porijeklo i puteve sabiranja privatnih i javnih zbirki o pokretima kulturne opozicije u bivšim socijalističkim državama u Europi, s posebnim osvrtom na načine kako su ti pokreti prelazili iz opozicije u dominantne struje te iz privatne u javnu sferu;
 2. političke i društvene uloge te uporabe zbirki prije 1989. – 1990. i nakon toga, te napore nacionalnih vlada da se one očuvaju, zadrže ili obogate;
 3. ulogu iseljenika u pružanju potpore, očuvanju te distribuciji zbirki izvan socijalističkoga svijeta kao i u domovini, te uporabu zbirki koju je stvarala iseljenička zajednica;
 4. materijalnu kulturu koju predstavljaju ti dokumenti, predmeti i audio-vizualni zapisi: što je ili nije smatrano vrijednim sakupljanja i očuvanja, koji predmeti su smatrani važnima kao potencijalni povijesni izvori, tj. tragovi prošlosti te koji su predmeti bili izostavljeni ili odbačeni?;
 5. način na koji su organizirane, uređene i predstavljene zbirke, posebno u podatkovnim i referentnim sustavima: kako se sakupljala građa?;
 6. društvenu pozadinu te životopise osoba koje su radile na zbirkama;
 7. sociologiju institucija, zaposlenika u zbirkama, njihove zakonske okvire, financijske pozadine, vlasništvo i upravljačku strukturu, društveni i kulturni sastav korisnika i posjetilaca zbirki te način na koji su se zbirke koristile u povijesnim istraživanjima i kulturi;
 8. umrežavanje i mogućnosti suradnje različitih vrsta zbirki: koji su postojeći i mogući oblici njihove suradnje i javnog predstavljanja te kako možemo pridonijeti razvitku strategija kojima bi se ojačala ta suradnja između zbirki?

Partnerske institucije

MTA BTK– Istraživački centar za humanističke znanosti, Mađarska akademija znanosti

IFIS PAN – Institut za filozofiju i sociologiju, Poljska akademija znanosti

TCD – Trinity College, Dublin

IOS Regensburg – Institut za istočne i jugoistočne europske studije, Sveučilište Regensburg

MTA TK – Centar za društvene znanosti, Mađarska akademija znanosti

LII – Litavski institut za povijest

CUNI – Karlovo sveučilište u Pragu

UB – Sveučilište u Bukureštu

HIP – Hrvatski institut za povijest

Sveučilište Comenius u Bratislavi

Sveučilište Oxford

MTA SZTAKI – Institut za računarstvo i kontrolu, Mađarska akademija znanosti

Sastanci (Događaji)

Aktivnosti

COURAGE razvija inovativni raspon aktivnosti:

Stvaramo mrežnu bazu podataka.

Pokrećemo mrežni portal kako bismo povećali sposobnost suradnje među zbirkama.

Pripremamo mrežni nastavni materijal.

Izdajemo priručnik.

Pripremamo izložbe.

Organiziramo filmske festivale.

Obučavamo zaposlenike u zbirkama, stručnjake i znanstvenike kako koristiti registar i kako mu se pridružiti.

Zbirke

COURAGE znači registar.

Mrežna baza podataka zbirki (registar) pružat će obilje korisnih informacija o veličanstvenim zbirkama i blagu kulturne opozicije u svrhu umrežavanja, učenja i istraživanja.

COURAGE stvara registar zbirki povezanih s različitim oblicima kulturne opozicije na ogromnom zemljopisnom prostoru koji obuhvaća sve države članice i potencijalne države članice Europske unije iz bivšeg socijalističkog bloka. Stvaramo standardizirane opise zbirki i alate koji olakšavaju uporabu i pretraživanje registra. Najinovativniji aspekt našeg pristupa sadržan je u uključivanju društvenih i kulturnih praksi koje su stvarale zbirke, a koje same po sebi svjedoče vjeru u potencijal arhiva kao repozitorija prošlosti.

Iz navedenih razloga, projekt nadilazi okvir pukog stvaranja registra zbirki o kulturnoj opoziciji. Projekt će pokazati detaljnije razumijevanje djelovanja ovih zbirki, uloge koje one imaju u svojim društvima te načine kako predstavljaju svoje funduse i gradivo nacionalnoj i međunarodnoj publici. Opći cilj ovakve analize sastoji se u proširivanju dosega, kao i povećavanju društvenog utjecaja zbirki preko ocjene povijesnih izvorišta i nasljeđa različitih oblika kulturne opozicije.

Smatrate li da neka fascinantna zbirka nedostaje u ovom registru?

PRIDRUŽI SE REGISTRU COURAGE!

Izložba

COURAGE znači izložba.

Izložba će pružiti uvid u, do sada, manje poznata reprezentativna djela kulturne opozicije kao i u zanimljive načine života njezinih članova putem fascinantnih video-zapisa te svježe otkrivenih arhivskih dokumenata.

COURAGE će organizirati mrežnu i izvanmrežnu (putujuću) izložbu za opću publiku. Izložbe će rasvijetliti „tajne puteve“ opozicijske kulture: transnacionalne veze, načine komunikacije između Istoka i Zapada i isprepletene supkulture (npr. alternativna scena, crkveni kampovi, itd.). Obratit ćemo se mlađim generacijama i razviti inovativne metode za mobiliziranje zbirki i s njima povezanih ljudi. Potaknut ćemo svjedoke i suvremenike, lokalne zajednice i privatne vlasnike da uključe svoje zbirke i učine ih dijelom izložbi.

Kulturna politika

COURAGE znači novu kulturnu politiku.

Dokumenti o kulturnoj politici pomoći će donositeljima odluka i financijskim pokroviteljima prepoznati društveni utjecaj i uporabu zbirki kulturne opozicije te ćemo im omogućiti forum za raspravljanje o projektima od zajedničkog interesa.

Izvješća o pojedinim državama namijenjena tvorcima kulturnih politika bavit će se pitanjima kako su nastali koncepti i institucije koje upravljaju zbirkama te kako su se isti razvijali od razdoblja kasnog socijalizma do danas. Izdvojit će se važniji protagonisti, nade i strategije, a glavne promjene bit će stavljene u politički, zakonski, financijski i kulturni kontekst u povijesti zbirki.

COURAGE će pripremiti niz preporuka za tvorce kulturnih politika u kojima će se postaviti ključna pitanja u vezi s budućnošću zbirki. Na temelju preporuka, ponudit će se mogućnosti uporabe baštine kulturne opozicije — naročito izložbu u Kući europske povijesti.

Istraživanje

COURAGE znači istraživanje.

Istraživačke aktivnosti okupit će vrhunske stručnjake za nekadašnju kulturnu opoziciju kako bi se stvorilo visokokvalitetno i relevantno znanje u obliku inovativnog i iznimno detaljnog priručnika.

Cilj priručnika je stvaranje niza analiza koje uspoređuju porijeklo, institucionalni okvir i društvene uporabe zbirki o kulturnoj opoziciji u bivšim socijalističkim državama za istraživače i sve zaposlenike u zbirkama.

Obrazovanje

COURAGE znači obrazovanje.

Mrežni edukativni materijali rasvijetlit će, do sada, skrivene i manje poznate strane kulturnog života u bivšim socijalističkim državama te će dodatno olakšati podučavanje i učenje o tom razdoblju.

COURAGE će razviti mrežne nastavne materijale za studente i profesore kako bi se isti učinkovito koristili u različitim kontekstima. COURAGE će spojiti vrijednosti i povijest opozicijskih pokreta sa sredinama, mjestima i društvenim grupama te sve to povezati s obiteljskim i društvenim povijestima suvremene mladeži.

 

Obuka

COURAGE znači prijenos znanja i iskustva.

Na danima obuke razvit će se nove mogućnosti umrežavanja zaposlenika u zbirkama, stručnjaka i znanstvenika; na danima obuke također će se učiti o različitim načinima korištenja registra COURAGE.

Obuka će pružiti:

 • informacije i savjete kako koristiti registar COURAGE;
 • način kako što učinkovitije koristiti zbirke u pedagoške svrhe;
 • način kako zaposlenici u zbirkama mogu svoje zbirke učinkovitije predstavljati uz pomoć međunarodnih i nacionalnih kulturnih i znanstvenih fondova te putem međunarodnih izložbi.

Filmski festival

COURAGE-PAREVO međunarodni filmski festival

19.-21. listopad 2018., Zagreb

Kino Tuškanac (Tuškanac 1)

U sklopu Mjeseca kulturne opozicije bit će predstavljeni najvažniji rezultati trogodišnjeg rada EU projekta “COURAGE-Kulturna opozicija: razumijevanje kulturne baštine neslaganja u bivšim socijalističkim državama” Hrvatskog instituta za povijest. Glavni cilj projekta bilo je otkrivanje različitih zbirki mnogobrojnih dokumenata i predmeta koji su u javnim institucijama ili privatnom vlasništvu svjedočili o “kulturnoj opoziciji”, odnosno o kulturnim i društvenim praksama raznih skupina i pojedinaca koje su izražavale kritičko neslaganje s komunističkim režimom i njegovom kulturnom politikom. Kino Tuškanac se priključuje filmskim festivalom od 19. – 21. 10. projekcijama filmova koji govore o tematici kulturne opozicije u vremenu socijalizma, kao i tribinom “Nepoželjni film – kultura neslaganja u socijalizmu” u kojoj sudjeluju Albert Bing, Nenad Puhovski, Mladen Burić, Tanja Vrvilo. Tribina se održava u maloj dvorani kina u petak, 19. 10. u 18 sati.

Izbor projekcija filmskog festivala organiziran je u suradnji s Hrvatskim filmskim savezom i kinom Tuškanac.

Ulaz je besplatan. Svi su titlovi na hrvatskom jeziku.

Detaljni program

 

Partnerske institucije

Mediji

Novosti

FOKUS: KULTURNA OPOZICIJA U SOCIJALIZMU – FILMSKI FESTIVAL PROJEKTA COURAGE

2018.10.22. 09:45

U partnerstvu s Hrvatskim filmskim savezom u kinu Tuškanac od 20. do 21. listopada prikazana je selekcija filmova filmskog festivala […]

saznajte više »»

Održana tribina „Nepoželjni film: kulturna neslaganja u socijalizmu“

2018.10.22. 08:25

U petak, 19. listopada u maloj dvorani Kino Tuškanac održana je tribina „Nepoželjni film: kulturna neslaganja u socijalizmu“ o filmskom […]

saznajte više »»

Mjesec kulturne opozicije EU projekta COURAGE

2018.10.10. 14:34

EU projekt “COURAGE-Kulturna opozicija: razumijevanje kulturne baštine neslaganja u bivšim socijalističkim državama” Hrvatskog instituta za povijest organizira manifestaciju “Mjesec kulturne […]

saznajte više »»

Otvorena COURAGE izložba “Arheologija otpora: otkrivanje zbirki kulturne opozicije u socijalističkoj Hrvatskoj”

2018.10.10. 10:51

EU projekt “COURAGE-Kulturna opozicija: razumijevanje kulturne baštine neslaganja u bivšim socijalističkim državama” Hrvatskog instituta za povijest u suradnji s Hrvatskim […]

saznajte više »»

COURAGE NA 3. ISELJENIČKOM KONGRESU U OSIJEKU

2018.07.02. 11:14

Koje su emigrantske zbirke opisane u registru COURAGE? Kakvo je stanje ove vrste kulturne baštine? Na to je pitanje odgovorila […]

saznajte više »»

Ciljne skupine

Primarna ciljna skupina projekta COURAGE su profesionalno osoblje i zaposlenici zbirki.

Zbirke Kulturna politika Dani obuke

COURAGE će osnažiti njihovu ulogu lakom dostupnošću zbirke široj nacionalnoj i međunarodnoj javnosti. Drugu ciljnu skupinu čini globalna zajednica znanstvenika i učitelja, kojim će mrežna baza podataka služiti i kao nastavno sredstvo, i kao polazna točka za daljnje istraživanje.

Zbirke Kulturna politika Istraživanje

Treća ciljna skupina uključuje tvorce kulturnih politika na lokalnim i nacionalnim razinama te pri Europskoj komisiji i ostalim institucijama EU-a.

Zbirke Kulturna politika

COURAGE će izraditi niz preporuka u vezi s korištenjem zbirki za istraživanje i obrazovanje. Četvrtu ciljnu skupinu čine mlađe generacije (školski razredi, studenti, mlađi zaposleni ljudi).

Izložbe Obrazovanje Filmski festivali

Uporabom atraktivnih audio-vizualnih alata, interaktivnih aktivnosti te suvremenih društvenih mreža, COURAGE će preusmjeriti vrijednosti i nasljeđe kulturne opozicije u njima personalizirano iskustvo.

Kontakt