Zbirke

fortepan_77348edCOURAGE znači registar.

Mrežna baza podataka zbirki (registar) pružat će obilje korisnih informacija o veličanstvenim zbirkama i blagu kulturne opozicije u svrhu umrežavanja, učenja i istraživanja.

COURAGE stvara registar zbirki povezanih s različitim oblicima kulturne opozicije na ogromnom zemljopisnom prostoru koji obuhvaća sve države članice i potencijalne države članice Europske unije iz bivšeg socijalističkog bloka. Stvaramo standardizirane opise zbirki i alate koji olakšavaju uporabu i pretraživanje registra. Najinovativniji aspekt našeg pristupa sadržan je u uključivanju društvenih i kulturnih praksi koje su stvarale zbirke, a koje same po sebi svjedoče vjeru u potencijal arhiva kao repozitorija prošlosti.

Iz navedenih razloga, projekt nadilazi okvir pukog stvaranja registra zbirki o kulturnoj opoziciji. Projekt će pokazati detaljnije razumijevanje djelovanja ovih zbirki, uloge koje one imaju u svojim društvima te načine kako predstavljaju svoje funduse i gradivo nacionalnoj i međunarodnoj publici. Opći cilj ovakve analize sastoji se u proširivanju dosega, kao i povećavanju društvenog utjecaja zbirki preko ocjene povijesnih izvorišta i nasljeđa različitih oblika kulturne opozicije.

Smatrate li da neka fascinantna zbirka nedostaje u ovom registru?

PRIDRUŽI SE REGISTRU COURAGE!