Filmski festival

fortepan_44366_editedCOURAGE znači skrb o kulturnoj baštini.

Festivali dokumentarnog filma bit će događaji na kojima će vizualno iskustvo spajati suvremenu kulturu mladih sa stručnjacima i bivšim disidentima. Potičemo mlađe naraštaje da mare za prošlost te da shvate kako je kulturna opozicija važna.

COURAGE će organizirati seriju tematskih festivala dokumentarnog filma, kao i pripadajuće okrugle stolove na kojima će se raspravljati o kulturnoj opoziciji u bivšim socijalističkim državama. Festivali dokumentarnog filma održat će se u Budimpešti, Varšavi, Pragu i Bukureštu. Oni će promovirati zbirke o kulturnoj opoziciji uključivanjem gostiju-predavača koji će biti pozvani komentirati u kakvom su odnosu fundusi zbirki s temama filmova.