COURAGE NA KOLOKVIJU O PROBLEMATICI DISIDENTSTVA U SLOVENIJI I HRVATSKOJ

2017.10.07. 19:06

U sklopu Tjedna sveučilišta u Novoj Gorici (29. rujan-6. listopada) Fakultet za humanistiku u suradnji s Hrvatskim institutom za povijest organizirao je Kolokvij o problematici disidentstva u Sloveniji i Hrvatskoj koji je održan 6. listopada u prekrasnom ambijentu dvorca Lanthieri u Vipavi.

Dr. sc. Teodora Shek Brnardić izlaže o slučajevima Ivana Aralice.

Članovi projekta COURAGE održali su tri izlaganja: dr. sc. Albert Bing raščlanio je genezu disidentstva u Jugoslaviji u izlaganju pod naslovom “Titoizam i disidentstvo“, dr. sc. Josip Mihaljević prezentirao je biografiju zagrebačkog gradonačelnika Većeslava Holjevca i iznio trajektoriju njegova disidentstva u izlaganju “Većeslav Holjevac: zaboravljeni disident“, dok je dr. sc. Teodora Shek Brnardić u izlaganju “Slučajevi Ivana Aralice i disidenstvo u hrvatskoj književnosti” pokušala dati istraživačke smjernice o fenomenu disidenstva u hrvatskoj književnosti na primjeru “slučajeva”, tj. medijskih hajki na romanopisca Ivana Aralicu iniciranih 1985. i 1986. od članova SUBNOR-a.

Sa slovenske strane dr. sc. Jure Ramšak govorio je o razmjerima društvene kritike u kasnosocijalističkoj Sloveniji (“Gabariti družbene kritike v poznosocialistični Sloveniji“), Alenka Puhar o tuđinstvu i disidenstvu (“Tujstvo in disidenca: prispevek k zgodovini železne zavese“), dr. sc. Aleš Gabrič o Joži Pučniku i njegovom putu u disidenstvo (“Jože Pučnik na poti do disidenta“), dr. sc. Mateja Režek dotaknula se dilema društvenog angažmana katoličkih intelektualaca u SLoveniji (“Dileme družbenega angažmaja katoliških intelektualocev v slovenski postrevolucionarni družbi“), Luka Lisjak Gabrijelčič dotaknuo se koncepta “kraja nacije” Dušana Pirjevca (“Pirjevčev koncept “konca nacije” v srednjeevropskem kontekstu“), a skup je zavšio dr. sc. Željko Oset s nacrtom emigrantske karijere fizičara Antona Peterlina (“Kariera Antona Peterlina: od ustanovitelja Inštituta Jožefa Stefana do emigranta”).

Skup je popratila vrlo stručna rasprava, a sudionici su druženje nastavili na ručku u gostionici “Podfarovž”.

Dr. sc. Albert Bing izlaže tipologiju disidentstva u kulturi.

 

Dr. sc. Josip Mihaljević prikazuje disidentski put zagrebačkog gradonačelnika Većeslava Holjevca.

 

Dr. sc. Željko Oset zajedno s dekanom dr. sc. Alešom Vaupotičem pozdravio je sudionike i otvorio skup.

 

Alenka Puhar govorila je o utjecajima Zapada kao oblicima disidentstva.