COURAGE U ALBANIJI

2017.10.30. 07:28

 

U petak 27. listopada na Sveučilištu u Tirani održan je skup “Komunističko naslijeđe i javni diskurs o komunističkoj prošlosti u jugoistočnoj Europi” u organizaciji Odsjeka za povijest Fakulteta za povijest i filologiju tiranskog sveučilišta. Skup je pokušao odgovoriti na pitanja kako se danas pamti komunizam u javnom prostoru i kako se postkomunističke države iz JIE u tom pogledu nose s komunističkim naslijeđem.

Članice COURAGE tima HIPa i IOSa predstavile su svoja iskustva rada na projektu, pri čemu je Jacqueline Nießer predstavila projekt, Tea Shek izvijestila o medijskim debatama o otvaranju komunističkih arhiva u Hrvatskoj, Laura Demeter raspravljala je o konceptu “socijalističke baštine”, dok je Sanja Postfestovska Radovic predstavila konkretnu zbirku režisera Lazara Stojanovića i okolnosti zabrane filma “Plastični Isus” (1972.).

Skup je bio odlično organiziran uz potporu zaklade Konrada Adenauera i najviše hvala Eni Papa i kolegicama na prekrasnom gostoprimstvu!