COURAGE REGISTAR PREDSTAVLJEN NA KLIOFESTU 2018

2018.05.11. 08:43

Nakon što je hrvatski tim EU projekta COURAGE na Kliofestu 2016. predstavio ciljeve projekta, a na Kliofestu 2017. organizirao uspješan okrugli stol na temu „Kultura i politika u Jugoslaviji: kohabitacija ili opozicija?“, ove godine, 11. svibnja u NSK, predstavio je najvažniji rezultat projekta – COURAGE on-line registar. Registar predstavlja prvu digitalnu bazu europskih zbirki u privatnom ili javnom vlasništvu, koje svjedoče o održavanju različitih oblika kulturne opozicije u bivšim socijalističkim državama. U njemu se mogu naći podaci o povijesti disidentstva i kulturne opozicije, podaci o povijestima ovih zbirki, ali i odgovori na pitanje kakva je uloga takve kulturne baštine u današnjim europskim društvima. Registar predstavlja važnu znanstvenu i kulturnu infrastrukturu jer postaje početna točka za istraživanje povijesti disidentstva i kulturne opozicije u europskom kontekstu. Na predstavljanju se stavio naglasak na potencijal praktične primjene registra, prvenstveno u nastavi, kako na sveučilišnoj tako i na srednjoškolskoj razini. Registar se predstavili dr. sc. Josip Mihaljević, zamjenik nacionalne koordinatorice hrvatskog tima projekta COURAGE i Marino Erceg, student volonter na projektu.