Filtri ˆ

Imre Baász: The Chances of Survival [A megmaradás esélyei/Șansele supraviețuirii], 1981, installation

Lokacija

Stvaratelj

Godina stvaranja

  • 1981

Reprezentativni primjerak u zbirci

Autor ove stranice

  • Lőrincz, Lili
2020-02-14 13:22:10