Filtri ˆ

Čolak, Nikola. Mihajlo Mihajlov i značenje njegove političke borbe, na hrvatskom, 1966. Rukopis

Ovaj članak o Mihajlu Mihajlovu napisan je odmah po Čolakovu dolasku u emigraciju u Italiju godine 1966. U njemu daje pregled borbe Mihajlova za demokratizaciju i liberalizaciju Jugoslavije. 

Lokacija

Jezici

  • hrvatski

Stvaratelj

Godina stvaranja

  • 1966

Signatura 

  • HR-HDA-1769, box. 117.

Izvor  

  • Croatian State Archives

Reprezentativni primjerak u zbirci

Autor ove stranice

  • Kljaić, Stipe
2017-08-28 01:13:27