Filtri ˆ

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske

Zgrada Ministarstva kulture Republike Hrvatske u Zagrebu.
Ministarstvo kulture je ministarstvo Vlade Republike Hrvatske osnovano 1994. godine sa zadaćom očuvanja i zaštite hrvatske prirodne i kulturne baštine.

Lokacija

Datum osnivanja

  • 2000

Vrsta organizacije

  • ostalo

Način upravljanja

  • državna/javna organizacija

Autor ove stranice

  • Shek Brnardić, Teodora
2017-11-24 10:42:02