ODRŽANA ZNANSTVENA RADIONICA “OD NEPOZNATOSTI DO VIDLJIVOSTI: HRVATSKA EMIGRACIJA (1945. ― 1990.) U ZBIRKAMA KULTURNO-BAŠTINSKIH I ZNANSTVENIH USTANOVA”

2017.05.09. 21:35

Znanstvena radionica “OD NEPOZNATOSTI DO VIDLJIVOSTI: HRVATSKA EMIGRACIJA (1945. ― 1990.) U ZBIRKAMA KULTURNO-BAŠTINSKIH I ZNANSTVENIH USTANOVA“ održana je 5. svibnja 2017. u Hrvatskom institutu za povijest u organizaciji projekta COURAGE, Hrvatskog instituta za povijest, Hrvatskog državnog arhiva i Nacionalne i sveučilišne knjižnice.

Glavni cilj radionice bio je upoznati znanstvenu zajednicu i širu zainteresiranu javnost s dostupnom emigrantskom građom u kulturno-baštinskim i znanstvenim ustanovama Republike Hrvatske u svrhu podizanja svijesti o tako važnoj i neistraženoj baštini, te poticanja zanimanja istraživača za ovu problematiku.

Pozdravnu riječ u ime Instituta dao je dr. sc. Mario Jareb, voditelj Odjela za suvremenu povijest i član Upravnog vijeća Hrvatskog instituta za povijest. Naglasio je važnost ovakvih znanstvenih radionica za unaprjeđenje hrvatske historiografije.

Dr. sc. Teodora Shek Brnardić, nacionalna koordinatorica projekta COURAGE, predstavila je osnovne ciljeve i dosadašnje rezultate projekta COURAGE (Kulturna opozicija: razumijevanje kulturne baštine neslaganja u bivšim socijalističkim državama) te je istaknula važnost koju projekt COURAGE pridaje temi hrvatske emigracije.

Plenarno izlaganje pod naslovom „Važnost istraživanja političke emigracije za hrvatsku povijest druge polovice 20. stoljeća“ održao je prof. dr. sc. Ivo Banac (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu). Dr. sc. Vlatka Lemić je kao predstavnica Hrvatskog državnog arhiva izlagala na temu „Gradivo za istraživanje iseljeništva u Hrvatskom državnom arhivu na primjeru Vodiča kroz iseljeništvo“. Dr. sc. Željka Lovrenčić, voditeljica Zbirke inozemne Croatice u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, govorila je o povijesti te za povijest hrvatske emigracije vrlo važne zbirke. Martina Jurčić, knjižničarka Knjižnice Hrvatskog instituta za povijest govorila je o zbirci knjiga hrvatsko-američkog povjesničara Jere Jareba koja se čuva u Institutskoj knjižnici.
Dr. sc. Dijana Sabolović-Krajina ravnateljica Knjižnice i čitaonice “Fran Galović” u Koprivnici govorila je o Zbirci Fištrović koju njena knjižnica čuva. Željka Zdelar, kustosica Memorijalne zbirke Jozo Kljaković, održala je predavanje pod naslovom „Umjetnički doprinos Joze Kljakovića u emigraciji – Rim i Buenos Aires“. Posljednje izlaganje održala je mr. sc. Koraljka Kos Jurčec, kustosica Galerije Klovićevi dvori, na temu „Izabrana djela akademskog slikara Josipa Crnoborija nastala u emigraciji u kontekstu Zbirke umjetničkih djela akademskog slikara Josipa Crnoborija darovane Gradu Zagrebu“.
Nakon izlaganja uslijedila je dinamična rasprava sudionika i posjetitelja koju su moderirali dr. sc. Stipe Kljaić i dr. sc. Josip Mihaljević i u kojoj je istaknuta važnost emigrantske građe i baštinskih ustanova koje tu građu čuvaju.
Radionica je vrijedan doprinos povećanju vidljivosti i očuvanju ove vrijedne, ali uvelike zapostavljene povijesne i kulturne baštine.

Knjizica sazetaka

Shek Brnardic_prezentacija_5.5.2017.

Lemic_prezentacija_5.5.2017.

Kos-Jurcec_prezentacija_5.5.2017.

Sabolovic_Krajina_prezentacija_5.5.2017.

Zdelar_prezentacija_5.5.2017.

Jurcic_prezentacija_5.5.2017.