Filtri ˆ

Popis knjiga i listova koje hitno treba zabraniti i onemogućiti njihovo daljnje širenje, o. 1946. Rukopis

Stranica 1 Popisa knjiga i listova koje hitno treba zabraniti i onemogućiti njihovo daljnje širenje, o. 1946, kutija 2.

Lokacija

Jezici

  • hrvatski

Godina stvaranja

  • 1946

Signatura 

  • HR-HDA-1803, Popis knjiga i listova koje treba žurno zabraniti i spriječiti njihovu daljnju distribuciju, svežanj IX.

Izvor  

  • Hrvatski državni arhiv

Reprezentativni primjerak u zbirci

Autor ove stranice

  • Shek Brnardić, Teodora
2017-12-17 11:36:45