Filtri ˆ

Komisija za kinematografiju Vlade Narodne Republike Hrvatske (1947. – 1951.)

Plakat filma Ciguli miguli iz 1952., prvoga zabranjenog filma u socijalističkoj Hrvatskoj. Film redatelja Branka Marjanovića i scenarista Jože Horvata trebao je biti prva poslijeratna društveno-politička satira. U njemu se ismijavao birokratizam sovjetskoga tipa. Dozvolu za javno prikazivanje film je dobio tek 30. travnja 1977., a 1989. prvi je put prikazan na televiziji.

Lokacija

Jezici

  • hrvatski

Naziv zbirke 

  • HR-HDA-309. Komisija za kinematografiju Vlade Narodne Republike Hrvatske (1947. - 1951.)

Povijest zbirke i kulturne aktivnosti

Opis sadržaja

Sadržaj

  • siva literatura (uobičajena arhivska građa poput brošura, biltena, letaka, izvješća, obavještajnih dosjea, zapisa, radnih dokumenata, zapisnika sa sastanka): 10-99

Dionici u zbirci 

Zemljopisni  opseg zbirke

  • nacionalni

Teme

Datum osnivanja

  • 1947

Mjesto osnivanja

Vrsta  pristupa

  • potpuno otvoren za javnost

Autor ove stranice

Bibliografija

Beus, Marina. 2016. “Prosvjetna politika u službi ideološkoga pre/odgoja u Hercegovini (1945.-1952.) [Educational policy in the service of social reform of education in Herzegovina (from 1945 to 1952)].” Hercegovina: Časopis za kulturno i povijesno naslijeđe (Mostar), 2: 249-285.

Dojčinović, Slobodanka. S. A. Savezna komisija za pregled filmova 1949-1971 (1944-1971): sumarno-analitički inventar [Federal Film Review Commission 1949-1971 (1944-1971): summary-analytical inventory]. Belgrade: Arhiv Jugoslavije.

HR-HDA-309. Komisija za kinematografiju pri Vladi Narodne Republike Hrvatske (arhivski fond) [HR-HDA-309. Cinematography Commission of the Government of People's Republic of Croatia (archival collection)].

HR-HDA-1394. Zbirka filmskih plakata hrvatskog filma [HR-HDA-1394. Collection of posters for Croatian motion pictures (archival collection)].

Lučić, Renata. “Ideološka tranzicija filmske kulture u RH od 1945. do 1948. [Ideological transition of film culture in Croatia from 1945 to 1948].” Diplomski rad, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2015.

Majcen, Vjekoslav. 1987. “Tito i filmska baština [Tito and film heritage].” Arhivski vjesnik (Zagreb), 31: 7-14.

Spehnjak, Katarina. 2002. Javnost i propaganda: Narodna fronta u politici i kulturi Hrvatske 1945. – 1952. [The Public and Propaganda: People's Front in Politics and Culture in Croatia, 1945-1952]. Zagreb: Hrvatski institut za povijest – Dom i svijet.

Šarić, Tatjana. 2010. “Djelovanje Agitpropa prema književnom radu i izdavaštvu u NRH, 1945-1952. [Agitprop activity with regard to literary work and publishing in the People's Republic of Croatia in 1945-1952].” RADOVI – Zavod za hrvatsku povijest (Zagreb), 42: 387-423.

Šarić, Tatjana. 2011. “Matica hrvatska u prvim poslijeratnim godinama (1945-1948) [Matrix Croatica in the early post-war years (1945-1948)].” Arhivski vjesnik (Zagreb), 54: 115-140.

Uredba o Komisiji za kinematografiju [Directive on the Cinematography Commission], Narodne novine NRH [Official Journal of the PRC], no. 86, 1947.

Uredba o ukidanju Komisije za kinematografiju pri Vladi Narodne Republike Hrvatske [Directive on Dissolution of the Cinematography Commission of the Government of People's Republic of Croatia], Narodne novine NRH [Official Journal of the PRC], no. 2, 1951.

Wikipedia.org. “Ciguli Miguli (1952.).” Accessed on 21 October 2018.

2020-03-04 17:38:08