Filtri ˆ

Pismo Mihajla Mihajlova Edvardu Kocbeku, 7. lipnja 1966.

Lokacija

Jezici

  • hrvatski
  • srpski

Stvaratelj

Godina stvaranja

  • 1966

Signatura 

  • Edvard Kocbek. Korespondencija sa Mihajlom Mihajlovim, 13 pisama i prilog. Mapa 118 MS 1421. (13 + 1 prilog 1966-1975).

Izvor  

  • Edvard Kocbek

Reprezentativni primjerak u zbirci

Autor ove stranice

  • Kljaić, Stipe

Bibliografija

Omerza, Igor, interview by Kljaić, Stipe , May 25, 2018. COURAGE Registry Oral History Collection

2019-02-14 18:13:34