Filtri ˆ

Soviet-era Clandestine Printing Press

Lokacija

Godina stvaranja

  • 1974

Signatura 

  •  su-ini-pho-042-03-01

Izvor  

  • The Keston Center for Religion, Politics, and Society, Baylor University, Waco, Texas.

Reprezentativni primjerak u zbirci

Autor ove stranice

  • Kulick, Orysia Maria
  • Park, Sandra
2019-01-01 18:57:21