Filtri ˆ

Imre Baász: File [Dosszié/Dosar], 1973, aquatinta, 45.1x34 cm

Lokacija

Stvaratelj

Godina stvaranja

  • 1973

Reprezentativni primjerak u zbirci

Autor ove stranice

  • Lőrincz, Lili
2020-02-14 13:20:04