Filtri ˆ

Conference: Tineret în comunism/Jungend im Kommunismus (Youth during communism), Sibiu, 7-8 April 2016

Lokacija

Početna godina ključnog događaja 

  • 2016

Autor ove stranice

  • Marin, Manuela

Ključni događaj u povijesti zbirke

Bibliografija

Corneliu Pintilescu, Cristina Pârvu, Udo Puschnig, Roger Pârvu, eds. 2017. Tineret în comunism/Jugend im Kommunismus, Bonn/Sibiu: Schiller Verlag.

2018-09-21 17:25:18