Filtri ˆ

Kantůrková, Eva 

Eva Kantůrková

Lokacija

Mjesto rođenja

  • Praha, Prague, Czech Republic

Datum rođenja

  • 1930

Autor ove stranice

  • Nečasová, Denisa

Član u

Bibliografija

Císařovská, Blanka, ed. et al. 1997. Charta 77 očima současníků: Po dvaceti letech. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Doplněk.

ÚČL AV ČR. 2007. "Slovník české literatury po roce 1945: Eva Kantůrková." Last modified November 4. http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=765.

Janoušek, Pavel et al. 2007. Dějiny české literatury 1945–1989. II. Praha: Academia.

2019-02-15 17:10:17