Filtri ˆ

Securitate. Herta Müller’s discussion with a German citizen about her persecutions by the Securitate, 25 July 1986. Report

Lokacija

Jezici

  • njemački
  • rumunjski

Godina stvaranja

  • 1986

Signatura 

  • ACNSAS, Informative Fonds, file 233477 vol. 3, ff. 23-24 f-v.

Izvor  

  • Source: CNSAS

Reprezentativni primjerak u zbirci

Autor ove stranice

  • Marin, Manuela

Bibliografija

ACNSAS, Informative Fonds, file 233477 vol. 3, ff. 23-24 f-v.

2019-01-07 11:21:01