Filtri ˆ

Securitate. About Herta Müller’s Niederungen (Nadirs), March 1982. Note

Lokacija

Jezici

  • rumunjski

Godina stvaranja

  • 1982

Signatura 

  • ACNSAS, Informative Fonds, file 233477 vol. 1, f. 5 f-v.

Izvor  

  • Source: CNSAS

Reprezentativni primjerak u zbirci

Autor ove stranice

  • Marin, Manuela

Bibliografija

ACNSAS, Informative Fonds, file 233477 vol. 1, f. 5 f-v.

2019-01-07 10:56:20