Filtri ˆ

Editorial board of the Original Videojournal

Lokacija

Datum osnivanja

  • 1987

Akronim (ako postoji)

  • OVJ

Uloge  stvaratelja

Autor ove stranice

  • Krejčířová, Anna

Sakupljač u zbirci

Bibliografija

Růžičková, Alice. 2000. "Český dokumentární film v 80. letech: 'Originální Videojournal'." Master thesis, Academy Of Performing Arts in Prague. (Czech).

2019-01-20 18:16:43