Filtri ˆ

Autor necunoscut. Chestionar, în limba maghiară, 1987-1989. Manuscris

Lokacija

Jezici

  • mađarski

Godina stvaranja

  • 1987

Izvor  

  • BCU Cluj-Napoca

Reprezentativni primjerak u zbirci

Autor ove stranice

  • Jánosi, Csongor

Bibliografija

Arhiva Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității (Archive of the National Council for the Study of the Securitate Archives – ACNSAS), Fond Informativ (Informative fonds): file 185019.

Balázs, Sándor. 2012. Jakabffy Elemér és a Magyar Kisebbség (Jakabffy Elemér and the Hungarian Minority). Kolozsvár: Kriterion.

Bárdi, Nándor. 2014. Otthon és haza: Tanulmányok a romániai magyar kisebbség történetéről (Home and home country: Studies into the history of the Hungarian minority in Romania). Csíkszereda: Pro-Print.

Cs. Gyímesi, Éva. 1993. Honvágy a hazában: Cikkek, tanulmányok, esszék (Homesickness in the home country: Articles, studies, essays). Budapest: Pesti Szalon.

Csapody, Miklós. 2012. Politika és történetírás - Jakabffy és Mikó: Eszmetörténeti tanulmányok (Politics and history writing - Jakabffy and Mikó: Studies in the history of ideas). Kolozsvár: Komp-Press – Korunk.

Domokos, Pál Péter. 1988. Az én Erdélyem: Domokos Pál Péter elmondja életét Balogh Júliának (My Transylvania: Domokos Pál Péter speaks about his life to Balogh Júlia). Budapest: Vita.

György, Béla. 2003. Iratok a Romániai Országos Magyar Párt történetéhez (Documents on the history of the Hungarian National Party in Romania). Csíkszereda – Kolozsvár: Pro-Print – Erdélyi Múzeum Egyesület.

Horváth, Szabolcs. 2007. Elutasítás és alkalmazkodás között: A romániai magyar kisebbségi elit politikai stratégiái, 1931-1940 (Between rejection and adaptation: Political strategies of the Hungarian minority elite in Romania, 1931-1940). Csíkszereda: Pro-Print.

Jánosi, Csongor. 2017. “A magyar-román belügyi és állambiztonsági kapcsolatok 1955-1965 között” (The Relationship of the Hungarian and Romanian Ministries of Interior and State Security Services between 1955-1965). Pro Minoritate Summer 2017: 86–125.

Marton, József and Tamás Jakabffy. 1999. Az erdélyi katolicizmus századai (The Centuries of Transylvanian Catholicism). Kolozsvár: Gloria.

Romsics, Ignác. 2013. Rendszerváltás Magyarországon (The Change of Regime in Hungary). Budapest: Akadémiai Kiadó.

Sárándi, Tamás and András Tóth-Bartos, eds. “Kis magyar világ:” Észak-Erdély 1940-1944 között (Small Hungarian World:” Northern Transylvania between 1940-1944). Accessed November 1, 2015. http://adatbank.transindex.ro/belso.php?alk=66&k=5.

Veress, Károly. 2003. Egy létparadoxon színe és visszája: Hermeneutikai kísérlet a nem lehet-probléma megnyitására (The Face and Reverse Side of a Life Paradox: A Hermeneutical Attempt to Open the “Not-Possible” Debate). Kolozsvár: Pro Philosophia.

2018-09-03 18:34:42