Filtri ˆ

Exhibition: “Securitatea – Instrument of the Dictatorship”

Lokacija

Mrežna stranica

Početna godina ključnog događaja 

  • 2007

Autor ove stranice

  • Marin, Manuela
  • Petrescu, Cristina

Ključni događaj u povijesti zbirke

Bibliografija

Petrescu, Dragoș, interview by Marin, Manuela, August 30, 2018. COURAGE Registry Oral History Collection

2018-12-12 19:23:01