Filtri ˆ

Hidoș, Emil. Musical publication Wald old popp, in Romanian, 1969. Samizdat

Lokacija

Jezici

  • rumunjski

Stvaratelj

Godina stvaranja

  • 1969

Signatura 

  • ACNSAS, P 14400 vol. 1, ff. 215-223

Izvor  

  • Source: CNSAS

Reprezentativni primjerak u zbirci

Autor ove stranice

  • Marin, Manuela

Bibliografija

ACNSAS, Fond Penal (Penal Fonds), file: P 14400, vol. 1.

2018-09-21 17:30:51