Filtri ˆ

Škvorecký, Josef 

Lokacija

Mjesto rođenja

  • Náchod, Czech Republic

Datum rođenja

  • 1924

Datum smrti

  • 2012

Autor ove stranice

  • Kůželová, Michaela

Bibliografija

ÚČL AV ČR. 2013. "Slovník české literatury po roce 1945: Josef Škvorecký." Last modified January 5. http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=439.

2018-07-19 12:17:08