Filtri ˆ

Central Press Supervision Authority Collection at the Security Services Archive

Stamp of the HSTD

Lokacija

Jezici

  • češki

Naziv zbirke 

  • Central Press Supervision Authority 

Povijest zbirke i kulturne aktivnosti

Opis sadržaja

Sadržaj

  • rukopisi (osobni dokumenti, dnevnici, bilješke, pisma, skice itd.): 1000-
  • siva literatura (uobičajena arhivska građa poput brošura, biltena, letaka, izvješća, obavještajnih dosjea, zapisa, radnih dokumenata, zapisnika sa sastanka): 1000-

Zemljopisni  opseg zbirke

  • nacionalni

Datum osnivanja

  • 1953

Mjesto osnivanja

Stvaratelji sadržaja

Vrsta  pristupa

  • posjete po dogovoru

Publikacije o zbirci

  • Tomášek, Dušan. 1994. Pozor cenzurováno! aneb ze života soudružky cenzury. Praha: Vydavatelství a nakladatelství MV ČR.

Autor ove stranice

  • Šámal, Petr

Bibliografija

Bárta, Milan. 2003. „Nelze zveřejnit v tisku, rozhlasu a televizi (Cenzura v Československu v letech 1953–1968)." Securitas Imperii 10: 6–58.

Security Services Archive, Prague, Documentation on the collection 318 – Hlavní správa tiskového dohledu (Central Press Supervision Authority).

Matějovič, Pavel, ed. 2015. Zakázané prózy. Bratislava: Literárne informačné centrum.

"Preliminary inventory of the Collection 318 Hlavní správa tiskového dohledu (Central Press Supervision Authority)." https://www.abscr.cz/data/pdf/abs/inventar-318.pdf. Accessed October 28, 2017.

Frolík, Jan. 1998. "Osud fondů Studijního ústavu MV." Archivní časopis 48, No. 1: 4-17.

Tomášek, Dušan, and Karel Kaplan. 1994. O cenzuře v Československu v letech 1945–1956. Prague: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR.

2020-02-17 23:27:25