Filtri ˆ

Jan Tesař Collection at the Moravian Museum

Jan Tesař

The collection is important proof of the activities of a left-thinking historian, a "spiritual father" and co-founder of the Committee for the Defence of the Unjustly Prosecuted (VONS), a co-publisher of unofficial periodic Dialogy, who was imprisoned several times and forced to go to exile, where he collaborated with dissidents from other socialist countries.  

Lokacija

Jezici

 • francuski
 • slovački
 • češki

Naziv zbirke 

 • Jan Tesař

Povijest zbirke i kulturne aktivnosti

Opis sadržaja

Sadržaj

 • glasovne snimke: 10-99
 • glazbene snimke: 10-99
 • namještaj: 0-9
 • publikacije (knjige, novine, članci, novinski isječci): 500-999
 • rukopisi (osobni dokumenti, dnevnici, bilješke, pisma, skice itd.): 1000-
 • rukotvorine: 0-9
 • siva literatura (uobičajena arhivska građa poput brošura, biltena, letaka, izvješća, obavještajnih dosjea, zapisa, radnih dokumenata, zapisnika sa sastanka): 500-999

Imatelji  

Zemljopisni  opseg zbirke

 • međunarodni

Osnivači

Datum osnivanja

 • 1939

Mjesto osnivanja

Vrsta  pristupa

 • djelomično zatvoreno za javnost

Autor ove stranice

 • Nečasová, Denisa

Bibliografija

Tesař, Jan. 2014. Mnichovský komplex. Jeho příčiny a důsledky. Praha: Prostor.

Tesař, Jan. 2018. Co počít ve vlkově břiše. Práce o vytváření struktur občanské společnosti z let 1968–1980. Praha: Triáda

Centrum pro dokumentaci totalitních režimů. 2018. „Jan Tesař“. Last modified 2015.

https://www.vons.cz/jan-tesar

Metelec, Matěj. 2018. „Neztotožnit se s vítězem: texty Jana Tesaře z let 1968–1980“. A2larm 2018/7. Accessed September 8, 2018.

http://a2larm.cz/2018/07/neztotoznit-se-s-vitezem-texty-jana-tesare-z-let-1968-1980/

Kordíková, Marta. 2012. Augustin Navrátil a jeho disidentská činnost. Diplomová práce FF UK. Praha.

https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/65107/

Malaťák, Demeter, interview by Nečasová, Denisa, September 06, 2018. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-02-06 19:27:02