Filtri ˆ

Romanian Intelligence Service

Logo of SRI

Lokacija

Mrežna stranica

Datum osnivanja

  • 1990

Akronim (ako postoji)

  • SRI

Vrsta organizacije

  • ostalo

Način upravljanja

  • državna/javna organizacija

Autor ove stranice

  • Marin, Manuela
  • Petrescu, Cristina

Bibliografija

Monografia SRI, 1990–2015. 2015. Bucharest: Editura Rao.

 

2018-09-28 16:35:16